Nieuwe boerinnengroep van start

roden bijeenkomst agrariche vrouwen

RODEN – Vorige week vond de eerste bijeenkomst van een nieuwe boerinnengroep plaats in Het Wapen van Drenthe in Roden. In het voorjaar heeft een groep boerinnen het idee opgevat om een studiegroep op te richten, bestemd voor agrarische vrouwen uit de gemeente Noordenveld en omgeving. Na een startbijeenkomst in maart en een aantal brainstormsessies is besloten van start te gaan. Met kosteloze ondersteuning van notarissenkantoor Holland en Van der Woude is begin oktober de vereniging AVSN opgericht. Dit staat voor Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld. Er is een bestuur aangesteld dat bestaat uit voorzitter Marry Brink, Gré An Smeenge (secretaris), Jolanda van der Schans (penningmeester), Sietske Hilhorst, Dieneke Hofsteenge, Anneke Ketelaar en Danielle Martens. Doelstelling van de vereniging is het vergroten van kennis op agrarisch gebied, door het organiseren van bijeenkomsten en excursies. Uiteenlopende onderwerpen zullen aan bod komen. Tijdens de eerste bijeenkomst stond de veiligheid op en rond het erf centraal. Ruim twintig vrouwen luisterden actief naar het verhaal van Melvin Zuidema van het CCBV om zo te weten te komen hoe ze hun bedrijf onaantrekkelijk kunnen maken voor inbrekers. De volgende bijeenkomst si op 17 november en gaat over PR en social media. Karin van Toorn verleent medewerking aan die avond. Later dit seizoen komen andere interessante items aan bod zoals liquiditeitsplanning, stieradvies en kalveropfok. Hiervoor is een aantal sprekers uitgenodigd. In het voorjaar gaat de groep op excursie naar een nieuwe melkveestal. Om wat meer bekendheid aan de vereniging te geven, wordt een website opgericht en verder zal er een facebookpagina worden geopend. Geinteresseerden kunnen de volgende bijeenkomst aanschuiven. Lid worden kan door een mail te sturen naar avs.noordenveld@gmail.com.