Nieuwe busroute: Noordenveld kiest de minst ingrijpende variant

RODEN- Busroute nummer 3. Unaniem gekozen tot ‘beste keuze’ door raad én college, bleek uit de raadsvergadering van 3 september waarop de nieuwe busroute als agendapunt stond. Belangrijkste verandering: de bus rijdt door tot aan de vijfde verloting, wat tevens de –nieuw aan te leggen- eindhalte wordt. In- en uitstappen in Nieuw Roden is straks verleden tijd, als de voorkeursroute doorgaat. Om de door het OV- bureau Groningen opgelegde 27 minuten reistijd voor ’n enkeltje Groningen te kunnen handhaven, sneuvelen de haltes op de Dorth en de Kastelenlaan. De veranderende busroute maakt onderdeel uit van het project ‘Verbetering Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek-Roden’. Een verbeterde busverbinding zou voor Rodenaren reden moeten zijn om de auto op de oprit te laten staan.

De HOV-route, waarbij de bus via het Oosteinde Roden binnenkomt en voor het grootste gedeelte de bestaande route rijdt met als eindstation de Vijfde Verloting, is verreweg favoriet. De aanpassingen zijn het minst ingrijpend, dus kan de gemeente een flinke som gereserveerd geld in de broekzak houden. De kosten blijven met dit plan binnen de 3 miljoen euro, volgens Harry Waals, raadslid voor Lijst Groen Noordenveld. Bovendien rijdt de Qliner door naar de Vijfde Verloting, een van de voornaamste wensen. Nog een pluspunt: de gevaarlijke rotonde bij het Julianaplein wordt eruit getrokken en vervangen door een t-splitsing waarbij de bus in een vloeiende beweging doorrijdt richting Kanaalstraat. Hoewel de voordelen in de meerderheid zijn bij dit plan, is er ook kritiek: de bestaande bushalte aan de Leeksterweg wordt doorgetrokken naar de Touwslager bij route 3. “Een buitengewoon gevaarlijk punt”, noemt Waals het kruispunt bij de Touwslager. “Daar moet goed naar gekeken worden.” Het vervallen van de haltes aan de Dorth en Kastelenlaan valt ook niet bij alle partijen goed. “Het zijn erg drukke punten. ‘Hoogwaardig openbaarvervoer’ praten we over hè? Vanuit dat oogpunt moet de huidige route wijken voor een nieuwe variant. Om hoogwaardig openbaarvervoer te kunnen bieden moet er een snelle busverbinding op gang gebracht worden. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de bus met een rotgang door Roden crost en bij een stuk of vier haltes langsvliegt om die 27 minuten te halen. Wij vragen ons als fractie af waarom dat niet 35 minuten kan zijn, met behoud van die haltes. Nu moeten mensen veel eerder van huis om door de regen naar de dichtstbijzijnde halte te fietsen. Dat is toch geen hoogwaardig openbaarvervoer? Het is net als bij de banken: ‘we gaan de service verhogen, maar de kantoren doen we dicht’. Die 27 minuten is een eis van het openbaarvervoersbureau in Groningen, wordt gezegd. Maar kom op, het is toch grondgebied van de gemeente Noordenveld? We moeten sowieso maar zien of we die 27 minuten halen. Want de vertraging loop je niet in Roden op, maar in Groningen”, stelt Waals. De nieuwe busroute zou voor het einde van 2016 in werking moeten zijn. Dan wordt namelijk gestart met de aanleg van de Zuidelijke Ringweg van Groningen. Een project wat zeker een aantal jaren gaat duren. En dat dan het voor auto’s het een stuk lastiger wordt om de stad te bereiken, is zoveel als zeker. De bus zou dan via het transferium in Hoogkerk, langs een aparte busbaan, naar Groningen rijden. In 27 minuten.

De nieuwe busroute in Roden ziet er als volgt uit: de bus rijdt Roden vanuit Groningen binnen via het Oosteinde en gaat via de Groningerstraat naar de rotonde van het Julianaplein. Daar slaat de bus rechtsaf richting Wilhelminastraat/Kanaalstraat en via de Touwslager gaat hij naar het bestaande busstation. De route vervolgt zich over de Leeksterweg en slaat vervolgens linksaf over de Ceintuurbaan-West en rijdt via de Heymanslaan en Bevrijdingsplantsoen richting de Maatlanden. Daarna rijdt de bus via de Hofstedenlaan waar hij ter hoogte van de kruising met de Vijfde Verloting haar eindpunt heeft. Vanuit dat eindpunt, een nieuw te bouwen halte, keert de bus en rijdt dezelfde route in omgekeerde richting terug naar Groningen. De voorkeursroute wordt nu voorgelegd aan het OV-bureau Groningen. Als het meezit kan in 2015 gestart worden met de aanpassingen van het bustraject.