Nieuwe cijfers RIVM: 123 nieuwe ziekenhuisopnames en 112 overledenen

REGIO – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 806 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 112 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 887 en 123. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 123. Dit waren gisteren nog 137.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 10.281. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 36.535. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 4289. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.


Oversterfte neemt af, ook in verpleeghuizen
Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dagelijks publiceert. Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  – dus ongeacht de doodsoorzaak – ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.

Sinds een aantal weken wordt er een oversterfte geconstateerd.  De opkomende hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie. In de derde week van april neemt de oversterfte af blijkt uit gegevens van het CBS en het RIVM. 

In de week van donderdag 9 april tot en met woensdag 15 april 2020 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd – rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 4.500 sterfgevallen gemeld, gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.654 en 2.959 sterfgevallen. Dat is tussen 1.541 en 1.846 meer sterfgevallen dan we zouden verwachten. Dit is ongeveer twee keer hoger dan de gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 in diezelfde week (876). De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder (Bron: RIVM).