Nieuwe cijfers RIVM: 225 nieuwe ziekenhuisopnames en 115 overledenen

REGIO – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 1335 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 115 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 1213 en 148. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 225. Dit waren gisteren nog 237.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 8197. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 23.097. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 2511. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.

Meer testen
Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg of thuiszorgmedewerkers. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening. Doordat er meer getest wordt zullen er waarschijnlijk ook meer positief geteste patiënten gevonden worden. Een toename in het aantal meldingen betekent dus niet dat de ziekte zich sneller verspreidt (Bron: RIVM). 

Zorgmedewerkers 
De verdeling tussen het aantal bevestigde besmettingen van zorgmedewerkers en overige patiënten  is per regio sterk verschillend. Dit is afhankelijk van  de mate van verspreiding van het coronavirus en het lokale testbeleid tot 6 april. Zo is 56% van alle meldingen uit Groningen afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-Brabant zijn dit 11% van de meldingen tot nu toe. Landelijk gezien is 24% van de bevestigde COVID-19 patiënten een zorgmedewerker (Bron: RIVM).