Nieuwe cijfers RIVM: nieuwe ziekenhuisopnames en overledenen gestegen

REGIO– Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 777 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 234 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 952 en 101. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 292. Dit waren gisteren nog 260.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 7427. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 19.580. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 2101. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag hoger dan gisteren. Deze toename leek de afgelopen dagen behoorlijk af te vlakken, maar nu is er toch weer een toename zichtbaar. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en. Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.