Nieuwe cijfers RIVM: weer minder nieuwe ziekenhuisopnames en overleden

REGIO – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 1124 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 116 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 904 en 164. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 253. Dit waren gisteren nog 336.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 6875. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 17.851. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 1766. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag lager dan gisteren. Deze toename lijkt de afgelopen dagen af te vlakken. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.

Het RIVM meldt daarnaast dat de meeste effecten van de maatregelen zichtbaar lijken te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. “Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen, is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen”, aldus het RIVM.