Nieuwe gebouwen De Marke opgeleverd

RODEN – Er is keihard gewerkt aan het realiseren van een tijdelijk onderkomen voor de leerlingen van OBS de Marke. Afgelopen week werden de eerste units geplaatst en de laatsten kwamen op zaterdagmiddag aan. Op zondag begonnen de schoonmaakwerkzaamheden, zodat er op maandag en wordt verhuisd. Op woensdag 9 januari gaat de school weer open en kunnen de leerlingen (na een iets langere Kerstvakantie dan gebruikelijk) eindelijk weer hun lessen volgen. Wethouder Alex Wekema en Albert Eising (Algemeen directeur OPO Noordenveld) zullen woensdagmorgen de kinderen welkom heten in het nieuwe gebouw. Zowel de Cito toetsen, als de AVI en DMT worden eerst uitgesteld tot nader berichtgeving. Hiermee zou kort na de vakantie worden gestart, maar de schoolleiding acht het beter om eerst de rust te laten wederkeren op De Marke.