Nieuwe gymzaal voor de Ronerborg en Esborg

 RODEN – De gymzaal aan het Nijlandspark wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs van leerlingen van de scholen van rsg de Borgen. De gymzaal voldoet niet meer aan de huidige eisen en moet daarom vervangen worden.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopavond van de gemeente en het bestuur van rsg de Borgen kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over deze plannen. De inloopbijeenkomst is op woensdagavond 9 mei tussen 19.00 en 20.30 uur in de kantine van de Esborg aan de Burchtlaan 2 in Roden.

Meer informatie

Vanaf 1 mei 2018 is er ook meer informatie op de website beschikbaar via een knop op de homepage. Hier vindt u ook het Integraal Huisvestingsplan gemeente Noordenveld 2018, het raadsvoorstel, waarin ingestemd wordt met het Integraal Huivestingsplan, en het Haalbaarheidsonderzoek van LindHorst huisvestingsadviseurs.
Heeft u een goed idee voor de gymzaal? Kom dan langs op de inloopavond. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen? Stuur dan een e-mail met uw suggesties naar R.Westerhoff@gemeentenoordenveld.nl.