‘Nieuwe’ inwoners Noordenveld tekenen participatieverklaring

RODEN – Maandag ondertekenden vijftien nieuwe inwoners van de gemeente Noordenveld in het bijzijn van burgemeester Klaas Smid op het nieuwe kantoor van Vluchtelingenwerk in Roden de participatieverklaring. Vanaf het moment dat vluchtelingen tijdelijk in Nederland mogen blijven, worden zij statushouders genoemd en gehuisvest in een Nederlandse gemeente. Noordenveld heeft in 2016 86 statushouders mogen verwelkomen als nieuwe inwoners.

Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk begeleiden de nieuwe inwoners bij alle praktische zaken die bij het thuis raken in de lokale samenleving komen kijken. De nieuwe inwoners hebben, net als iedereen, niet alleen rechten maar ook plichten. Eén daarvan is dat zij binnen drie jaar na het verkrijgen van de verblijfsstatus moeten slagen voor het inburgeringsexamen. Sinds 2016 is de Participatieverklaring als verplicht onderdeel toegevoegd aan de inburgering. In 2017 wordt dit in de Wet inburgering verankerd.  Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.  De gemeenten zijn verplicht een participatieverklaringstraject aan te bieden. In Noordenveld voert Vluchtelingenwerk dit traject uit. Via een aantal workshops worden de statushouders bekend gemaakt met de betekenis van de kernwaarden zoals die in de verklaring zijn beschreven. De workshops worden door professionals gegeven in de taal van de statushouder.  In Noordenveld heeft nu de eerste groep van vijftien nieuwe inwoners het traject succesvol afgerond. Daar werd uiteraard kort feestelijk bij stilgestaan.

De ervaringen van de nieuwe inwoners over de deelname aan het participatieverklaringstraject waren overwegend positief. Er is veel gesproken over hoe het dagelijks leven in Nederland gaat en de regels die daarbij horen.