Nieuwe klimtoestellen voor de Hasselbraam en van Panhuys

LEEK – Morgen kunnen de leerlingen van OBS de Hasselbraam en CBS van Panhuys (Oostindie) in Leek zich heerlijk uitleven. Dan wordt namelijk de komst van twee nieuwe speeltoestellen gevierd met een heuse officiële opening door niemand minder dan Onderwijswethouder Ben Plandsoen.

De plaatsing is een initiatief van beide scholen en bedoeld om de leerlingen uit te dagen in de pauzes meer te bewegen. De gemeente Leek roept met het project “Gezond in Leek” haar inwoners op om met initiatieven te komen om gezondheidsverschillen te verkleinen of om gezond leven te bevorderen. Een burgerpanel, bestaande uit drie leden, doet de beoordeling van deze initiatieven. Het panel vindt dit een waardevol initiatief, omdat alle leerlingen van beide scholen er gebruik van kunnen maken en er een stimulerende werking tot beter bewegen van uit gaat.