Nieuwe naam dorpshuis Een

EEN – In september 2016 is de nieuwe multifunctionele accommodatie in Een geopend onder de naam De Schans. De voormalige scholen De Lindehof en de Regenboog en dorpshuis De Boswal hadden afgesproken om samen voor een nieuwe naam te kiezen. Na een prijsvraag onder de dorpsbewoners is dat De Schans geworden, een naam met een historische betekenis. Een kent twee schansen: de Zwartendijksterschans aan de Schansweg en Schans Portugal, waar alleen nog een straatnaambord aan herinnert. In het boek ‘Van Eden tot heden, geschiedenis van het dorp Een’ kunt u onder andere over deze schansen lezen. Op donderdag 4 mei is een kleine afvaardiging van het bestuur van Stichting Dorpshuis De Boswal bij notaris Van der Woude (Holland & Van der Woude notarissen) geweest voor een statutenwijziging, die nodig is voor de naamswijziging. Deze gelegenheid is ook aangegrepen om de statuten weer bij de tijd te maken. Het notariskantoor heeft haar medewerking gratis verleend. Het stichtingsbestuur is daar uiteraard erg blij mee. Voor sommige mensen zal het misschien even wennen zijn, de oude naam bestaat al sinds 1970. Maar vanaf nu gaat het dorpshuis dus verder onder de naam Stichting Dorpshuis De Schans.