Nieuwe stichting in de bres voor senioren

Norg Jan van Heerde

NORG – ‘Stichting Leefbaarheid Senioren Norg is een fonds dat financiële ondersteuning wil bieden ten behoeve van de leefbaarheid in de voormalige gemeente Norg’. Dat zegt Jan van Heerde (foto). Hij is voorzitter van het bestuur en wordt hierin bijgestaan door Janna Koops en Catharinus van der Weerd.

De stichting komt voort uit Stichting Huisvesting Bejaarden Norg. Deze stichting werd opgericht in 1973 en had als doelstelling om in Norg een verzorgingstehuis te bouwen met aanleunwoningen. Dat kwam in het dorp nooit van de grond. ‘Wel is het in 1989 gelukt om wooncentrum De Garve te bouwen. Met de ouderenwoningen rondom aan de Mezenstraat en Grootveenweg staan daar nu in dat gebied 100 woningen voor senioren. De stichting Huisvesting Bejaarden Norg heeft altijd goed op de kas gelet. Vandaar ook dat er nu financiën over zijn om een leefbaarheidsfonds voor senioren op te zetten,’ zegt Jan van Heerde. De eerste stappen zijn al gezet. Zo werd een nieuwe keuken in De Garve mede gefinancierd, kwamen er rolgordijnen in de recreatiezaal en werd afgelopen week een scherm rondom het terras geschonken. ‘Het is logisch dat de eerste aandacht uitgaat naar het gebied rondom De Garve,’ laat Jan van Heerde weten. ‘Tenslotte ligt daar de basis van ons fonds. Toch hebben we gedacht het gebied uit te breiden met alle dorpen in de voormalige gemeente Norg. Van Huis ter Heide tot Een, van Langelo tot Peest.’

Het fonds richt zich in eerste instantie op bewonersinitiatieven en organisaties. ‘Niet structureel, liever eenmalig en we zien ons het liefst als een versterkende factor. We willen iets toevoegen aan een idee, een initiatief, een gedachte. Daarbij denken we niet aan de financiering van een buurt BBQ. Het moet gaan om het verbeteren van leefbaarheid gericht op senioren. In die zin vragen we organisaties om creatief te zijn en ons uit te dagen voor co-financiering. We willen uitdrukkelijk niet de enige partij zijn die het geld schenkt. Ook de aanvrager zal op een eigen manier mee moeten doen.’

Jan van Heerde geeft aan dat het fonds wel eindig is. De stichting zal de fondsgelden niet blijvend willen beheren. ‘Op is gewoon op,’ zegt hij. ‘Dan hebben wij ons werk er op zitten en een aantal bewonersinitiatieven verder geholpen.’

Wie een beroep wil doen op het fonds van de stichting kan contact opnemen met 1 van de bestuursleden of een briefje schrijven naar SLSN, De Klencke 8, 9331 LT Norg.