Nieuwe verkeerssituatie kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat Leek

LEEK – Om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te verbeteren verandert de gemeente Westerkwartier de voorrangssituatie van fietsers op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat in Leek. Voortaan krijgen fietsers hier niet langer voorrang.

Bij de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Leek/Tolbert in de periode 2016-2018 is de voorrang voor fietsers op de kruising Oosterheerdtstratat/Tolberterstraat in Leek aangepast. Zowel voetgangers als fietsers kregen voorrang, aangezien de fietsoversteek naast het zebrapad is gesitueerd. Dit was destijds het algemene uitgangspunt van de voormalige gemeente Leek.

Sindsdien vinden er regelmatig ongevallen met fietsers plaats op de genoemde kruising. De oversteek wordt door zowel omwonenden als verkeersdeelnemers als onoverzichtelijk ervaren. Dat was de reden voor de gemeente Westerkwartier om de kruising aan te passen en veiliger te maken.

‘Veiligheid van onze inwoners en verkeersdeelnemers in het verkeer staat voorop,’ zegt Geertje Dijkstra-Jacobi, wethouder Infrastructuur en Verkeer. ‘De situatie op de kruising wordt daarom zo spoedig mogelijk aangepast. Met deze verandering komen we tegemoet aan de wensen van de fietsers, andere verkeersdeelnemers, omwonenden en inwoners.’

De gemeente voert de wijziging door met het aanbrengen van bebording en markering. Om de verkeersdeelnemers te attenderen op de veranderde voorrangssituatie, plaatst de gemeente tijdelijk extra borden rond de kruising.