Nieuwjaarstoespraak Klaas Smid: ‘We kijken terug op een bewogen en ingrijpend jaar voor iedereen’

NOORDENVELD- Vandaag spreekt burgemeester Klaas Smid van Noodenveld de inwoners toe in zijn nieuwjaarstoespraak. Hier onder is de hele speech te lezen:

Beste inwoners, Helaas kunnen wij dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst organiseren. Geen persoonlijke uitwisseling van de beste wensen, geen gezamenlijke toast op het nieuwe jaar. Ontzettend jammer, maar helaas nog noodzakelijk. Toch wil ik aan het begin van dit nieuwe jaar wat met u delen. Waar ik normaal in mijn nieuwjaarsspeech vooruitkijk naar wat gaat komen in het nieuwe jaar doe ik dat dit jaar slechts beperkt. In de huidige tijd hebben we namelijk één prioriteit en dat is ieders gezondheid. Laat dat de focus zijn voor het komende jaar.

Laat ik eerst met u terugkijken op de jaarwisseling. Ook nu kan ik gelukkig melden dat er geen vervelende incidenten zijn geweest. De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet, waar ik erg blij mee ben. Ik wil dan ook de politie, brandweer, handhavers en onze eigen medewerkers van de buitendienst bedanken voor het klaarstaan en hun inzet.

We kijken terug op een bewogen en ingrijpend jaar voor iedereen. Onze gedachten gaan allereerst uit naar diegenen die een geliefde hebben verloren door het COVID 19-virus. Maar ook naar de nabestaanden van de overledenen in De Omloop in Norg. Naar de medewerkers daar die zo’n moeilijke periode hebben doorgemaakt.

Ik denk aan alle medewerkers in de zorg. Ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Wat een ongelooflijke inspanning blijven zij leveren. Mijn gedachten gaan ook uit naar iedereen die op een andere manier door corona getroffen zijn. Eigenlijk is dat de hele samenleving. Ondernemers die hun bedrijf in de benen proberen te houden. Die iedere keer weer proberen met nieuwe, creatieve initiatieven te komen om het vol te houden, maar voor hoelang?

Ik denk aan werknemers wiens baan op de tocht staat of die al geconfronteerd zijn met ontslag. Met alle onzekerheid van dien.

ZZP’ers die het moeilijk hebben. Kwetsbare mensen die nog meer in de knel dreigen te raken. Sportverenigingen en culturele instellingen die niet kunnen doen wat ze graag willen. Vrijwilligersorganisaties en buurthuizen die hun handen gebonden zien met veel activiteiten die niet georganiseerd kunnen worden. Kerken die hun activiteiten hebben aan moeten passen. Ouderen die contacten missen. Jongeren die zich niet kunnen ontplooien en zich vervelen.

De mensen in het onderwijs die hun werk weer anders moeten invullen. Ouders die zich weer van hun meest flexibele kant moeten laten zien.

En wat te denken van het feit dat iedereen zijn contacten moet beperken? Dat is voor niemand leuk en heeft een enorme impact.

Tegelijk kunnen we gelukkig vaststellen dat in Noordenveld waardevolle initiatieven vanuit de samenleving zijn ontstaan. Er is oog voor elkaar. Dat is mooi en goed om te zien.

Noordenveld behoort tot de gemeenten met het minste aantal besmettingen in Drenthe. Dat geeft aan dat de maatregelen over het algemeen goed nageleefd worden. Mijn complimenten daarvoor aan iedereen. We moeten nog even volhouden!

Garanties voor het komende jaar zijn immers niet te geven. De aankomende vaccinaties bieden perspectief en hoop op betere tijden. Maar het valt op dit moment nog niet te voorspellen wanneer we het normale of normalere leven weer op kunnen pakken, waarin we niet meer beperkt worden in wat we doen en wie we zien.

We moeten dus alert blijven!

Ondanks die onzekerheid wens ik u namens de gemeenteraad en het college vooral een gezond 2021. Het klinkt als een open deur, maar met elkaar, samen, kunnen we van 2021 een positiever jaar maken!

De video van deze toespraak staat op Facebook