Nieuwkomers Noordenveld ondertekenen Participatieverklaring

RODEN – Acht nieuwe inwoners van Noordenveld (statushouders) uit Syrië, Somalië en Iran ondertekenden vorige week hun Participatieverklaring. Dit is een belangrijke stap op weg naar hun inburgering.

Iedereen die van buiten de EU in Nederland komt wonen moet een Inburgeringsexamen doen. Men mag pas deelnemen aan dit examen wanneer diegene een zogenoemde Participatieverklaring heeft ondertekend. Hiermee verklaren zij dat  ze kennis hebben genomen van de kernwaarden. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van een Participatieverklaringstraject. In Noordenveld doet de gemeente dit in samenwerking met Vluchtelingenwerk.

Wethouder Westendorp: “Naast de Participatieverklaring is het belangrijk dat onze nieuwe inwoners hun omgeving en de lokale arbeidsmarkt in de praktijk leren kennen. Hiervoor bieden we de programma’s GO! Noordenveld en ViP (Vluchtelingen investeren in Participatie) aan. Ook hierin werken we nauw samen met Vluchtelingenwerk. Ik ben daarom blij dat Vluchtelingenwerk in Roden blijft en volgend jaar onderdeel wordt van het maatschappelijk verzamelgebouw aan de Ceintuurbaan Noord.”