Nog een zonnepark op Leeksterveld?

LEEK – Ecorus Projects en de gemeente Leek gaan zich samen inzetten om een zonnepark op Leeksterveld fase 2 mogelijk te maken. Onlangs tekenden burgemeester Berend Hoekstra en Guy Koenen van Ecorus een ontwikkelovereenkomst. Ecorus heeft de aanbesteding gewonnen die de gemeente organiseerde en gaat haar het ontwerp de komende weken verder vormgeven. Ecorus is voornemens de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning in het najaar in te dienen bij de gemeente Leek. Wanneer deze procedure succesvol is doorlopen en als de omgevingsvergunning is afgegeven, vraagt Ecorus subsidie aan bij het Rijk om de financiering rond te krijgen voor de aanleg van het park. Daarbij is zij afhankelijk van de dan geldende rijkssubsidieregeling. Als en zodra de financiering rond is, zal het park vervolgens worden aangelegd. In de ontwikkelovereenkomst is uitgegaan van een exploitatieduur van het zonnepark van in eerste instantie zestien jaar. Afhankelijk van de dan geldende behoefte naar nieuwe bedrijfsruimte kan dit worden verlegd in onderling overleg. Onlangs zijn ook de omwonenden en bedrijven op het Leeksterveld geïnformeerd over dit plan voor duurzame opwekking van zonne-energie. Het project is gepland in aanvulling op een ander zonnepark dat op Leeksterveld fase 3 is gepland. Voor dit park is inmiddels vergunning verleend en subsidie aangevraagd door de ontwikkelende partij.