Nóg meer kans op kansbanen bij Noordenveld

NOORDENVELD – Het project kansbanen van de gemeente Noordenveld blijkt een groot succes. Met name bij de afdeling beheer is de score goed: maar liefst 9 van de 17 deelnemerszijn doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. En daarom heeft de gemeente besloten het project te verlengen. Een kansbaan is een tijdelijke baan bij de gemeente voor inwoners met een bijstandsuitkering. Met het opdoen van werkervaring bij de gemeente worden de kansen op een baan op de reguliere arbeidsmarkt vergroot. Tijdens dit traject zoekt de ISD Noordenkwartier samen met de medewerker naar een vervolgbaan.

Met name bij de afdeling beheer zijn de arbeidsplaatsen geschikt om ervaring op te doen. Dat is reeds gebleken uit de ervaringen die de laatste twee jaar met het project zijn opgedaan: 9 van de 17 deelnemers zijn doorgestroomd naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt! Bij de voortzetting van het project krijgen de deelnemers een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Daarnaast krijgen de medewerkers bij de afdeling beheer een vakopleiding groenmedewerker via TerraNext, zodat de kansen bij lokale en regionale hoveniers en groenbedrijven nog groter worden.

Het project wordt mede gefinancierd met de loonkostensubsidie van de ISD Noordenkwartier. Wethouder Alex Wekema: “Deze subsidie is niet alleen beschikbaar voor de gemeente, maar ook voor alle andere werkgevers. Noordenveld hoopt met de invulling van het project ook een voorbeeldfunctie voor werkgevers in de regio te vervullen.”