Noodmaatregel voor bedrijven: overheid betaalt tot 90 procent van salarissen

REGIO – Ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer zijn komen te zitten kunnen een beroep doen op de NOW-regeling van de overheid. Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid neemt de overheid een aanzienlijk deel van de loonsom voor haar rekening, als bedrijven personeel niet of weinig meer kunnen laten werken. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees dinsdagochtend bekend gemaakt. Er wordt 10 miljard euro uitgetrokken voor de regeling.

De NOW-regeling moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk banen behouden blijven. De overheid neemt tot 90 procent van salarissen van werknemers over (tot een maximumbedrag van 9.500 euro per maand). De overige 10 procent wordt betaald door de werkgevers. Ook het vakantiegeld en pensioen vallen onder deze regeling. Bedrijven en zzp’ers kunnen vanaf maandag 6 april een aanvraag indienen voor de NOW. Bedrijven die aan de regeling voldoen kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot tegemoet zien.