Noodschool voldoet aan normen ‘frisse school’

Luchtkwaliteit op de Marke dik in orde

RODEN – Met de luchtkwaliteit op obs de Marke zit het helemaal goed. Het binnenklimaat op de school is na onderzoek door expertisebureau Invent uit Beilen beoordeeld op klasse B. Daarmee voldoet de school aan de normen van een ‘frisse school’. Omdat er al langere tijd gezondheidsklachten spelen op de noodschool heeft ook Buko, de leverancier van de tijdelijke huisvesting, het gebouw geïnspecteerd. Met de ventilatie zit het goed, wel is er een verstopping aan het licht gekomen waardoor het water bij hevige regenval terugstroomt op het tussendak. Dat zou mogelijk de oorzaak zijn van de muffe lucht die in de school hangt.

Om verstoppingen in de toekomst te voorkomen zijn inmiddels nood-overstorten geplaatst. Daarmee wordt voorkomen dat het water terugstroomt. Om te achterhalen waar de gezondheidsklachten (hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid) vandaan komen liet de Marke in nauwe samenwerking met de gemeente Noordenveld, OPO Noordenveld en de GGD verschillende onderzoeken uitvoeren. De aanwezigheid van koolmonoxide zijn zowel op de Marke als in Sportcentrum de Hullen uitgesloten, is een van de conclusies die al eerder werd vastgesteld door de brandweer. Ook is naar voren gekomen dat de ventilatie-installatie in de school naar behoren werkt. Puntje is wel dat de installatie wordt ingeschakeld via een lichtschakelaar. Dit betekent dat de ventilatie uit is als de verlichting niet brandt. Dat zal de komende tijd worden aangepast zodat in alle lokalen zowel overdag als ’s nachts geventileerd wordt.

Ook wordt er in alle lokalen vloerbedekking aangelegd om geluidshinder te voorkomen. In de verschillende leslokalen werden onaangename akoestische belevingen geconstateerd. Daarop zijn geluidswerende panelen aangebracht in de leslokalen en in één lokaal is vloerbedekking gelegd. Het is de bedoeling om voor het einde van de zomervakantie alle lokalen te voorzien van een zacht tapijtje. Verder zijn er geen aanwijzingen dat het ziekteverzuim aan de Ceintuurbaan Zuid significant hoger is dan het ziekteverzuim aan de Molenweg. De school heeft mede namens de gemeente en OPO Noordenveld alle ouders in een brief per mail op de hoogte gesteld van alle bevindingen. Wethouder Jeroen Westendorp die nauw betrokken was bij alle perikelen rondom de school reageerde opgelucht. “Gelukkig weten we nu zeker dat het goed zit met de luchtkwaliteit op de Marke. Een hele opluchting te weten dat de school voldoet aan de normen van een frisse school. De gezondheid van de kinderen heeft me veel beziggehouden. We hebben de klachten uiterst serieus genomen. Het probleem bleek vooral in onvoldoende ventilatie te zitten. Nu ook het probleem met de verstoppingen is aangepakt, hopen we dat de muffe lucht verdwijnt.”