Noodverordening aangenomen in verband met coronavirus

NOORDENVELD – De maatregelen die zondag 15 maart van kracht werden om verspreiding van het Coronavirus te beperken, zijn verder aangescherpt en verduidelijkt. De burgemeesters van alle gemeenten in Drenthe hebben een noodverordening vastgesteld om op te kunnen treden tegen mensen die zich niet aan de maatregelen houden.

Bericht van de Drentse burgemeesters

Maandagavond 16 maart sprak Minister-President Rutte Nederland toe. Het is duidelijk dat de aanpak van het coronavirus veel van ons vraagt, ook in Drenthe. Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe Marco Out: “We hebben vanavond een indringende boodschap gehoord. De maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven, waarschijnlijk voor langere tijd”.

Nieuwe maatregelen

Zondag gingen nieuwe maatregelen in. Deze gelden tot en met 6 april 2020. Een aantal maatregelen is inmiddels verduidelijkt en verder aangescherpt. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Het is toegestaan eten te bezorgen én te halen. Er zijn wel een paar spelregels; niet ter plaatse nuttigen, niet teveel mensen tegelijk bij de balie, houd anderhalve meter afstand aan
  • Klanten kunnen ook bij coffeeshops producten afhalen
  • Warenmarkten gaan door waarbij bovenstaande maatregelen in acht moet worden genomen
  • De gemeentelijke dienstverlening blijft doorgaan waarbij we de hygiënemaatregelen van het RIVM volgen
  • Uitvaarten in openbare gelegenheden die gebruikt worden als aula, zijn toegestaan

Noodverordening

Om de regels te formaliseren is een noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd, maar als mensen zich er niet aan houden, zal er worden gehandhaafd. Ook de komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die verder op ons af gaan komen.pdfNoodverordening Veiligheidsregio Drenthe (PDF, 341.98 KB)

We merken dat inwoners van Drenthe elkaar steunen. Laten we dat met elkaar vast houden.