Noordelijke ATB Club nu ‘van’ Noordenveld

RODEN – Voorzitter Robert Degen en penningmeester Wim van der Velde van de Noordelijke ATB Club zaten vorige week aan tafel bij Jan Willem van der Woude, zoals bekend notaris van Holland & van der Woude Notarissen. Beide heren ondertekenden de vernieuwde statuten. ‘Het gaat dan om een paar kleine aanpassingen’, zegt de voorzitter. Belangrijkste wijziging is wel de vestigingsplaats. Was dat voorheen Haren, nu is de club in Noordenveld (Norg) gevestigd. ‘Ook hebben we de regel dat bestuursleden niet ouder dan zeventig jaar mogen zijn uit de statuten gehaald. Dat die regel bestond, daar kwamen we eigenlijk per toeval achter. Het zou betekenen dat ik mijn taken neer had moeten leggen’, lacht Van der Velde, die nog lang niet aan stoppen denkt. Holland & van der Woude was de club meer dan ter wille, maatschappelijk betrokken als het bedrijf is. Het gaat overigens meer dan goed met de Noordelijke Atb Club. ‘We hebben 180 leden. Mannen, vrouwen en een jeugdafdeling, die we samen hebben met NOAD en ATB Marum. We houden toertochten, trainingen (op elk niveau) en zijn betrokken bij evenementen als de Veldslag on Norg. We vinden het prettig dat we nu een Noordenvelder vereniging zijn. Onze activiteiten concentreerden zich al in deze gemeente. Bovendien: ook wijn willen natuurlijk graag gevestigd zijn in dé fietsgemeente’, besluit Degen.