Noordenveld besluit over toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – De gemeenten Noordenveld, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn het eens over een nieuwe manier van samenwerken voor wat betreft de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD Noordenkwartier) en Novatec.

Bestuurlijke opheffing met behoud infrastructuur

Met een voorgenomen besluit zetten de genoemde gemeenten een bestuurlijke opheffing van de gemeenschappelijke regelingen in gang per 1 januari 2019. Het Beschut Werk en detacheringen blijven vooreerst werken vanuit de huidige locaties in Tolbert en Leek. De uitvoeringsorganisatie ISD Noordenkwartier houdt op 1 januari 2019 op te bestaan. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier voeren vanaf 1 januari 2019 de werkzaamheden van de ISD/Participatiewet ieder zelfstandig uit.

Werkplekgarantie

Voor alle Wsw-medewerkers is een passende werkplek gegarandeerd. De Wsw-medewerkers komen in dienst van één van de gemeenten. Voor de ambtelijke medewerkers van Novatec en ISD Noordenkwartier is ook een werkplek bij een van de gemeenten gegarandeerd. De overdracht vindt plaats op basis van een herplaatsingsplan. Alle afspraken stemmen de betrokken partijen af met betrokken Ondernemingsraad (OR), Georganiseerd Overleg (GO) en de Wsw-adviesraad.

Kwaliteit dienstverlening

Voor de klanten van Novatec en ISD Noordenkwartier zetten de gemeenten de dienstverlening in 2019 met dezelfde kwaliteit voort. Voor de werkgeversbenadering blijven gemeenten in het huidige regionale netwerkverband (Matchpunt Werkt), met één digitale toegang.

Nieuwe manier van samenwerken

De nieuwe manier van samenwerken moet het mogelijk maken dat zoveel mogelijk mensen, die daarbij ondersteuning nodig hebben, aan het werk kunnen. De gemeenten vinden het daarom belangrijk de bestaande kennis en expertise van zowel Novatec, de ISD Noordenkwartier én de gemeenten op het terrein van ondersteuning bij arbeidsparticipatie te behouden. Om dit te realiseren streven de gemeenten naar maximale herplaatsing van de ambtelijke medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen.

Definitieve besluitvorming

Na het opstellen van de liquidatieplannen en het inwinnen van de adviezen van onder meer OR en GO nemen de gemeenten in februari 2018 een definitief besluit over de bestuurlijke opheffing van Novatec en ISD Noordenkwartier.