Noordenveld bezig met Gezondheidsagenda

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld wil samen met haar inwoners zorgen voor een gezonde leefomgeving. Hierin zijn de gezondheidsvoorzieningen voor iedereen beschikbaar. Dit moet uitnodigen tot gezond gedrag en bijdragen aan een positieve invloed op de gezondheid van de inwoners. Daarom maakt de gemeente haar inwoners bewust van wat zij zelf kunnen doen aan hun gezondheid door informatie te delen en advies te geven. Inwoners worden verbonden aan goede initiatieven daar waar nodig is. In de Gezondheidsagenda Noordenveld: Samen aan de slag voor een gezonder Noordenveld! staat hoe de gemeente dit wil bereiken.

Wethouder Jeroen Westendorp van Volksgezondheid legt uit: ”We hebben er allemaal belang bij als we actief en fit zijn en kunnen meedoen in de samenleving. We streven er daarom naar een gezonde leefstijl gemakkelijker te maken. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen en we willen dat preventie meer onderdeel van een gezond leefpatroon van onze inwoners wordt. Daarbij hebben we oog voor (mogelijke) achterliggende oorzaken van ongezond gedrag; namelijk stress, armoede en eenzaamheid.”  

 “We vinden dat alle kinderen recht hebben op een gezonde start, “vertelt Westendorp verder. “Uit cijfers blijkt dat kinderen nogal eens nadelige gevolgen ondervinden door het opgroeien in een gezin waarvan de ouders gescheiden zijn. Daarom willen we meer informatie geven over ouderschap en goede relaties. De komende 4 jaar gaan we voor een rookvrije generatie, verantwoord alcoholgebruik en willen we drugsgebruik tegengaan.“ Ook willen we dat inwoners zich nog meer betrokken voelen bij hun naaste omgeving. Gezamenlijk moeten we vereenzaming voorkomen en tegengaan. Het ondersteunen van de eenzame oudere (maar ook de jongeren) is  echt een sociaal maatschappelijke uitdaging. We maken ons ook zorgen over stress bij jongeren, daarom willen wij jongeren op de juiste manier verder helpen.”