Noordenveld controleert inhoud kliko’s

NOORDENVELD – De gemeente gaat strenger controleren op de inhoud van papier- en GFT-containers. Het komt namelijk regelmatig voor dat er behalve aardappelschillen en bloemkoolstronken ook bouw- en sloopafval in de groene kliko gedropt wordt. En behalve dat het afval niet op de juiste manier gescheiden wordt leiden vervuilde GFT- en papiercontainers tot afkeur van vrachten en hoge kosten.

Om die reden worden er de komende tijd intensievere controles uitgeoefend op de inhoud van de GFT- en papiercontainers. Bij constatering van vervuiling zal er een rode kaart aan de bak worden gehangen en wordt deze niet geleegd. Ook is het mogelijk dat er een boete  wordt uitgedeeld. Mocht je van plan zijn je oude magnetron in de papierbak te moffelen, ben je nu gewaarschuwd.

Via de afvalapp en mijnafvalwijzer.nl  vind je alles over het scheiden van afval.