Noordenveld dit jaar in het teken van de vluchteling

RODEN-nieuwjaarreceptie-2016-06

na sport en cultuur

NOORDENVELD – Een aantal politieke partijen dacht in eerste instantie aan glasvezel als het ging om het bedenken van een onderwerp voor het themajaar 2016 in de gemeente Noordenveld. Anderen dachten meteen aan het ‘Jaar van de Vluchteling’. Dat werd het ook uiteindelijk, door een kleine meerderheid van de Partij van de Arbeid, Lijst Groen Noordenveld, GroenLinks, ChristenUnie en initiatiefnemer D66. De andere partijen gaven de voorkeur aan glasvezel. De nadruk rond dit themajaar moet liggen op de verbinding tussen oude en nieuwe inwoners van Noordenveld. De aftrap van het themajaar vond al plaats, vorige week tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. En nog iets eerder was al werk van vluchtelingen te zien in Kunstencentrum K38.
Nieuwe inwoners van Noordenveld – veelal uit Syrië- die de oude inwoners trakteerden op voor hen nieuwe hapjes. Dat gaf al wat verbinding, overduidelijk. Nieuwe inwoners vertelden wat over de lekkernijen, kregen vragen van ‘oude’ inwoners en maakten zo op een heel ongedwongen manier kennis met elkaar. Er werd verbinding gelegd. Ook burgemeester Klaas Smid ging nadrukkelijk in op het themajaar en de vluchteling in het algemeen. De nieuwe burgervader ergert zich met name aan de berichtgeving rondom vluchtelingen. Aan de gekozen woorden. Daardoor ontstaat, zo sprak Smid, een soms totaal verkeerd beeld. Suggestief noemde Smid het zelfs, die graag ziet dat zijn gemeente als een warm nest voor vluchtelingen voelt. Een gemeente waar iedereen zich welkom voelt, zoals hij en zijn vrouw ook een warm welkom kregen. Smid’s boodschap kwam wel over. Zijn visie over de vluchteling was in elk geval het gespreksonderwerp na afloop.
Al eerder liet Smid merken dat Noordenveld als een warm nest moet voelen voor mensen uit het buitenland. Vol bewondering sprak hij na afloop van de in het gemeentehuis gehouden naturalisatiedienst over de verhalen die hij aanhoorde van de nieuwe Nederlanders, ooit dus ook vluchtelingen. Smid heeft het – kortom- goed met vluchtelingen voor. Noordenveld is ook een gemeente die er is voor de vluchteling. Dat is al lang gebleken. Zo is Groot Bankenbosch, voorheen penitentiaire inrichting, sinds mei 2014 noodopvanglocatie voor het Centraal Orgaan Asielzoekers. Vierhonderd plekken waren daar aanvankelijk gerealiseerd. Door de enorme toestroom aan vluchtelingen creëerde Noordenveld er op verzoek van het COA later nog eens tweehonderd extra plaatsen bij, waardoor de totale capaciteit op 600 kwam. Inmiddels zijn de extra plaatsen niet meer nodig. ‘Of we die in de toekomst nog wel nodig zijn, dan is niet te voorspellen’, zei wethouder Kosters onlangs al. ‘De toestroom fluctueert nogal. Is dus weinig van te zeggen.’ Overigens zorgde de bestemming noodopvanglocatie voor Groot Bankenbosch aanvankelijk nogal wat vraagtekens bij de inwoners van Veenhuizen. Dat bleek tijdens een druk bezochte informatieavond in het Verenigingsgebouw. Bewoners zaten vol vragen en wisten toen niet of ze wel zo blij moesten zijn met de komst van honderden vluchtelingen uit met name Eritrea. Achteraf gezien viel het allemaal reuze mee. Natuurlijk liep er wel eens iemand per ongeluk door een net geharkt tuintje, maar verder? En de gekleurde mensen die bij de bushalte stonden, werden al vrij snel niet meer als bedreigend ervaren. Kortom: vluchtelingen bleken en blijken welkom in het dorp.

Noordenveld beschikt al langer over een eigen tak van Vluchtelingenwerk. Deze instantie houdt zich bezig met maatschappelijke (huis) begeleiding, houdt spreekuur, probeert gezinshereniging voor elkaar te krijgen en doet aan taalcoaching en inburgering. Daarnaast huisvestte de gemeente in 2015 54 nieuwe Nederlanders in de gemeente, veelal woningen van Woonborg en Actium. Overigens is het huisvesten van deze mensen verplicht. In 2016 zullen nog meer mensen op deze manier een permanente woning krijgen.
Noordenveld is bovendien een zogenaamde BRP-gemeente. En dat zijn er niet zo heel veel in Nederland. BRP (Basis Registratie Personen) is een samenwerking tussen het COA, de Immigratie en Naturalisatiedienst en dus de gemeente. Een van de doelen is bijvoorbeeld het versnellen van de uitstroom van vergunninghouders naar reguliere woningen binnen de gemeente. Nog tijdens de procedure worden mensen bovendien opgenomen in de BRP en op die manier hebben ze sneller documenten en gaat de eventuele overgang van de ene naar de andere gemeente ook een stuk eenvoudiger en sneller. Kortom: Noordenveld is in woord (Smid) en daad (Veenhuizen, BRP-gemeente en de inzet van vluchtelingen tijdens de Nieuwjaarsreceptie) al een gemeente die het goed voor heeft met vluchtelingen. Welke activiteiten er dit jaar ontplooid zullen worden om de verbinding tussen oude en nieuwe inwoners te leggen, is overigens nog niet bekend.