Noordenveld evalueert coronabeleid met inwoners

REGIO – De rekenkamercommissie van Noordenveld betrekt inwoners en bedrijven bij lokale Corona-evaluatie. Tot 10 januari kunt je je ervaringen doorgeven aan bureau CAB:cab:@cabgroningen.nl, onder vermelding van Evaluatie Corona Noordenveld.

De rekenkamercommissie van Noordenveld betrekt inwoners en bedrijven bij hun onderzoek naar de rol en inzet van de corona maatregelen die de gemeente heeft uitgevoerd. De commissie evalueert de maatregelen die de gemeente Noordenveld heeft getroffen in verband met de bestrijding van Corona. De commissie heeft onderzoeksbureau CAB gevraagd te onderzoeken hoe inwoners, zelfstandigen (ZZP-ers), ondernemers in de horeca- en recreatiesector en verenigingen in Noordenveld de maatregelen hebben ervaren. De onderzoekers van CAB nodigen inwoners van Noordenveld uit om ervaringen per e-mail met hen te delen.

Inhoud onderzoek

Het onderzoek richt zich op hoe de gemeente  tot nu toe de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) heeft uitgevoerd. Ook wil de commissie weten hoe de gemeente de handhaving van en toezicht op de maatregelen van het Kabinet en de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Drenthe heeft ingevuld. Welke resultaten zijn er geboekt en ten koste van welke andere activiteiten heeft dit noodgedwongen plaatsgevonden? De rekenkamer onderzoekt de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen en kijkt naar de manier waarop deze tot nu toe door de gemeente Noordenveld zijn ingevuld. Het gaat in dit onderzoek niet om een oordeel over de maatregelen zelf, zoals die door het Kabinet zijn vastgesteld de aflopen 10 maanden.

Wat zijn jouw ervaringen ?

Het gaat nadrukkelijk om jouw ervaringen en mening. Het CAB verwerkt reacties in een rapport over de beleving van de Coronamaatregelen. De rekenkamercommissie stuurt het rapport naar de gemeenteraad. De raad is dan op de hoogte van de uitwerking van de maatregelen en kan eventueel om verbetering vragen.

Resultaten rapport begin 2021 bekend

Het rapport over de uitwerking van de Corona-maatregelen wordt naar verwachting begin 2021 afgerond. De rekenkamer stelt de raad van Noordenveld en het publiek op de hoogte van de uitkomsten.

Vertrouwelijk

Ervaringen kun je tot 10 januari 2021 per e-mail kwijt aan de onderzoekers van CAB. Ervaringen en gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Melden kan via cab@cabgroningen.nl onder vermelding van Evaluatie Corona Noordenveld.