Noordenveld gaat hondenbezit controleren

REGIO – De gemeente Noordenveld heeft Legitiem BV opdracht verleent voor het houden van een controle op hondenbezit. Eind 2013 is voor het laatst een controle op hondenbezit gehouden. Ook in 2010 is er een controle geweest. Beide controles zijn destijds naar tevredenheid uitgevoerd door Legitiem. Voor een goede en rechtvaardige heffing is het van belang om alle hondenbezitters in de heffing te betrekken, zo vindt de gemeente. Een periodieke controle is dan ook noodzakelijk. De kosten van eerdere controles (een derde van het woningenbestand) werden gedekt door de gerealiseerde extra opbrengst. Bedoeling is nu om de helft van het woningbestand te gaan controleren en in 2017 de andere helft. De verwachting is dar het nu ook weer budgettair neutraal gaat verlopen.