Noordenveld gaat met Mentor4You werken

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld gaat werken met Mentor4You, een mentorprogramma waarbij vrijwillige mentoren ondersteunen en begeleiden. Voor Noordenveld zal dit uitgevoerd worden door SpiNN Drenthe. Ze zien elkaar wekelijks gedurende een periode van maximaal anderhalf jaar. De mentor en de jongere worden aan elkaar gekoppeld op basis van een match. De doelen van de jongeren staan centraal, maar er is ook ruimte voor plezier. Afhankelijk van de vraag is de ondersteuning gericht op praktische (school)vaardigheden of sociaal emotionele vaardigheden, zoals omgaan met leeftijdsgenoten en hulp durven vragen. Ook vraagstukken op het gebied van identiteit en talentontwikkeling worden opgepakt. ‘We staan positief tegenover het Mentor4You project en zien het als een welkome aanvulling op ons aanbod voor jeugdhulp’, zegt wethouder Alex Wekema. ‘Het past goed bij positieve jeugdhulp dichtbij huis, die uit gaat van eigen kracht van de jongere.’ Gemeenten zijn met de invoering van de jeugdwet sinds 2015 verantwoordelijk voor goed en voldoende aanbod voor jeugdhulp en preventie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren met behulp van een dergelijk mentorprogramma zich positief ontwikkelen op het gebied van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. De vrijwillige mentor vergroot het sociaal netwerk van de jongere omdat hij of zij helpt met het aangaan van nieuwe contacten, het zoeken van een (bij)baan of het vinden van een passende sport. Het Oranjefonds heeft financiële middelen beschikbaar gesteld en ook de provincie Drenthe heeft onder de voorwaarde van cofinanciering met de gemeenten, toegezegd mee betalen bij het opstarten van het project. Ook Noordenveld draagt een steentje bij.