Noordenveld gaat op vertrouwen centrumontwikkeling tegemoet

Raad van Noordenveld

Dat was even wennen vorige week. De livestream deed zijn intrede in de Roner raadszaal. En dus kon het zijn dat burgemeester Klaas Smid de raadsvergadering voor het eerst begon met de woorden ‘Welkom kijkers thuis’. Daarnaast voegde hij eraan toe dat ‘beelden onverbiddelijk zijn’ en kreeg hij later de lachers op zijn hand toen hij wél aan het woord was, maar niet op het grote scherm in de raadszaal kon worden waargenomen. Dat kwam omdat een raadslid zijn microfoon nog aan had staan. Het nieuwe systeem zoomt automatisch in op degene wiens microfoon aan staat en dus duurde het even voordat Smid in beeld kwam. ‘Ik wil mezelf graag zien’, grapte de burgervader.
Met het nieuwe videosysteem, is er ook een nieuwe stemsysteem in de raad geïntroduceerd. Hier was op voorhand nog protest tegen. ‘Wat is er mis met het huidige systeem van handen opsteken?’, was de vraag. Toen even later duidelijk werd dat met het nieuwe videosysteem automatisch een nieuw stemsysteem volgde, en dit dus geen extra geld kostte maar in het totaalpakket zat, werd dit maar geaccepteerd. Het stemsysteem faalde aan het begin van de vergadering echter hopeloos. Het leidde tot gemompel in de zaal. De stemkastjes, die wat weg hebben van een afstandsbediening, werden door enkele raadsleden argwanend aangekeken. Gaandeweg de vergadering viel – als klap op de vuurpijl – de livestream nog even kort uit. De moderne tijd doet met horten en stoten zijn intrede in de gemeente Noordenveld.
Elders in deze editie van de Krant staat een uitgebreid stuk over de centrumontwikkeling. Er gaat wat gebeuren, dat moge duidelijk zijn. Wat en op welke termijnen, dat valt nog te bezien. De raad heeft echter – op de VVD en LGN na – vertrouwen in het college. En dat deed wethouder Henk Kosters zichtbaar goed. Op de overloop van het oude gemeentehuis stond hij even later de handen te schudden met Jelle van der Heide, die als projectleider fungeert. Dat doet Van der Heide klaarblijkelijk goed. Hij heeft een goed contact met de betrokkenen en er heerst veel positivisme over zijn manier van ‘project leiden’. Daarnaast blaast hij niet hoog van de toren. Het is een ‘jongen uit de omgeving’, iemand die feeling heeft bij de betrokkenen en Roden in het algemeen. De complimenten die het college kreeg voor hun ambitieuze plannen, komen ook Van der Heide toe. Toegegeven, het college heeft nog een lange weg te bewandelen. Maar een goede instelling en het vertrouwen van de betrokkenen, is alvast een prima begin.
Wat je op sociale media nog veel ziet, zijn de reacties van Norgers, Peizenaren en Nieuw-Roners die zich tekort voelen gedaan. Het lijkt alsof er alleen aandacht uitgaat naar Roden, terwijl de andere dorpen achterblijven. Dat is een vertekend beeld, al begrijp ik wel waar dat vandaan komt. Die sentimenten zijn moeilijk uit te schakelen en zullen – zodra de andere dorpen nog niet aan de beurt zijn – nog wel even meespelen. Maar het college en de raad hebben beloofd dat ook Peize, Nieuw-Roden en Norg aan de beurt komen. Tel daarbij het Dorpenfonds op en je zult zien dat geen enkel dorp wordt overgeslagen. En als dat wel gebeurt? Dan zullen de inwoners en het journaille er bovenop zitten. Want als er écht stront aan de knikker is, weet men het gemeentehuis te vinden. Ik denk dat er geen stront aan de knikker is en dat wij over een aantal jaren erg  tevreden zullen zijn over de ontwikkelingen in heel Noordenveld. Vertrouwen hebben is slechts een begin, maar met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema