Noordenveld haalt de bezem erdoor

NOORDENVELD- Zaterdag 24 maart is het Landelijke Opschoondag. Dan ruimt Nederland gezamenlijk zwerfvuil op. Ook de gemeente Noordenveld. Alle handjes zijn welkom! Met een aantal ploegen mensen gaan medewerkers van de gemeente van 9.15 tot 12.30 uur door de wijken om het zwerfafval op te ruimen. En behalve dat de boel schoon wordt is het ook nog eens gezellig en een mooie gelegenheid om buurtgenoten (beter) te leren kennen! Voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen wordt gezorgd. Kijk voor meer informatie en opgave op de website van uw eigen wijk- of dorpsbelangenvereniging.