Noordenveld heeft begroting 2015 op orde

NOORDENVELD – De begroting van de gemeente Noordenveld 2015 is op orde. Volgens de laatste prognose houdt de gemeente in 2015 ruim vijf ton over. Het positieve resultaat komt onder andere tot stand vanwege het feit dat de ‘De Lange Streeken’ in Peize meer kavels zijn verkocht dan er kosten voor de inrichting van de wijk gemaakt zijn. Verder heeft de gemeente aandelen verkocht en heeft het Rijk een hogere bijdrage gegeven voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Ook leverde de afwikkeling van de subsidiestroom van het project Kolonie in Beeld in Veenhuizen een voordeel op. Tegenover deze meevallers staat een tegenvaller. Noordenveld heeft namelijk een lagere Algemene uitkering van het Rijk gekregen. Na het optellen en aftrekken van de diverse posten is de verwachting dat het resultaat 3,2 miljoen is. Het college is tevreden met het bereikte resultaat met het bereikte resultaat maar benadrukt dat dit eenmalige voordelen zijn, en dat er nog steeds scherp aan de wind gezeild moet worden. Het college stelt daarom voor aan de raad om het behaalde resultaat grotendeels te gebruiken voor de versterking van het eigen vermogen. Als de raad daarmee akkoord gaat, dan is er uiteindelijk ruim vijf ton over. Op 16 december vergadert de gemeente Noordenveld over de najaarsnota 2015.