Noordenveld in trek bij gezinnen met kinderen

roden woningbehoefte 1

RODEN – Companen directeur Bram Klouwen gaf op donderdagavond een presentatie van zijn woningmarkt onderzoek in de gemeente Noordenveld. Hij deed dit in een redelijk gevulde raadzaal waar raadsleden, wethouders, vertegenwoordigers van Actium en Woonborg en enkele belangenverenigingen voor dorpen en specifieke doelgroepen bij aanwezig waren.

In het woningmarkt onderzoek kwamen vooral de verhuisbewegingen in Norg, Roden en Peize naar voren. Daaruit bleek dat vooral het dorp Peize de laatste jaren nog sterk kan groeien. ‘De meeste woningen zullen daar moeten worden gebouwd,’ liet Bram Klouwen de aanwezigen weten. ‘Daar is de behoefte het grootst. Het dorp ligt dicht bij de stad Groningen en maakt het wonen voor gezinnen met kinderen erg aantrekkelijk. Voor Roden geldt dat in minder mate en voor het dorp Norg nog minder. Maar toch is het voor elke kern een sterke troef om zich vooral op de doelgroep gezinnen met kinderen te richten.’

Zijn inschatting is dat de gemeente Noordenveld behoefte heeft aan de bouw van 90 woningen per jaar. ‘Daarbij zal door de krimp en de vergrijzing een omslag plaats vinden in 2025. De woningvoorraad is dan voldoende op peil en dat is ook van toepassing op de sociale huurwoningen,’ zei hij. De gemeente telt op dit moment 2840 sociale huurwoningen. Volgens de onderzoeker ook voldoende voor de komende periode. ‘Al kan ik niet in een glazenbol kijken,’ zei hij. ‘Toekomstige statushouders, instroom van meer mensen met een beperking en woningbehoefte met mensen vanuit kwetsbare groepen is lastig in te schatten. Dat kan allemaal nog in de komende tijd van invloed zijn.’

In alle kernen neemt de woningbehoefte voor 75+ toe. ‘De groep senioren zal vanuit de overige kernen meer naar de drie dorpen verhuizen omdat daar de voorzieningen het best op peil zijn.’ Voor de bouw van woningen voor starters, zoals onlangs bedacht voor het gebied Oosterveld in Norg, was hij niet echt enthousiast. ‘Jeugd trekt naar Groningen en Assen. In een later stadium komt men weer terug met gezin en kinderen. Ook al trekt een inloopbijeenkomst veel mensen. Kijken is nog geen kopen,’ aldus Bram Klouwen.’

Op 12 november zal de raad verder met de woningbouwcoöperaties over dit onderwerp verder praten.