Noordenveld kapt aangetaste bomen in dorpsbos Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – De gemeente Noordenveld gaat bomen kappen in het dorpsbos van Nieuw-Roden. De bomenkap is nodig omdat veel naaldbomen in het bos zijn aangetast door een kever.

Grote sterfte onder naaldbomen

De aantasting door de ‘letterzetter’ zorgt voor grote sterfte onder naaldbomen. Deze kever heeft kans gezien zich explosief te vermeerderen door de lange droge, warme periode. Vooral de fijnsparren en douglassparren zijn het slachtoffer. De gemeente Noordenveld wil haar bossen graag natuurlijk beheren. Maar de enige oplossing om verdere verspreiding van de aantasting in het dorpsbos nu te voorkomen is grootschalige kap.

Letterzetter maakt gangen

De letterzetter legt zijn broedsel onder de bast van de boom. De larven die hier uit komen maken gangen onder de bast. Zij “ringen” de boom als het ware. Als gevolg hiervan sterft de boom af. Zwakkere bomen worden als eerste door de kever aangetast. Dit is een natuurlijk proces. Door de toename van de kevers is hun leefgebied vergroot en nu tasten zij ook de gezonde bomen in de omgeving aan. Om het naaldbos zoveel mogelijk te behouden heeft de gemeente besloten in te grijpen. De aangetaste bomen moeten zo snel mogelijk worden gekapt en opgeruimd. Dit geldt vooral voor het bos op de kruising Hullenweg/Esweg. De te kappen bomen worden gemarkeerd met verf.

Letterzetter

Eerst vindt nog een quickscan plaats volgens de wet Natuurbescherming. Een ecologisch bureau beoordeelt dan of extra flora- en fauna-onderzoek nodig is. Het kappen vindt plaats na de jaarwisseling. De gekapte bomen worden afgevoerd en vernietigd. Meteen daarna begint het herplanten van nieuwe bomen.

Zieke boom

Herplanten van andere soorten

In heel Drenthe blijkt dat fijnsparren en douglassparren te lijden hebben van de kevers. Daarom is ervoor gekozen om in plaats van deze bomen de inheemse grove den terug te planten. Voor een gevarieerd bos worden er ook loofbomen zoals vuilboom, krentenboom, hazelaar, berk, tamme kastanje en eik terug geplant.