‘Noordenveld klimaatneutraal wordt een pijnlijk proces’

Adviesraad moet zorgen voor duurzaam draagvlak in Noordenveld

 

NOORDENVELD – Sinds kort heeft de gemeente Noordenveld haar eigen Adviesraad Duurzaamheid. Een raad bestaande uit tien leden en één voorzitter, uit alle lagen van de Noordenveldse samenleving. De Adviesraad is opgericht om de gemeenteraad en het college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Daarbij gaat het om meer dan zonnepanelen, zo laat voorzitter Hans Coenen weten. ‘Duurzaamheid is een beetje een containerbegrip. Het is zo breed. Als Adviesraad moeten we daarbij bespreken hoe breed we het willen trekken. Het moet wel praktisch blijven natuurlijk.’

De – nu nog – verantwoordelijke wethouder Jos Huizinga, is blij met de oprichting van de Adviesraad. ‘De motie voor de oprichting hiervan werd in november 2017 ingediend.  Toen werd aangegeven dat de Adviesraad een bepaald statuur moest hebben. Met die gedachte zijn we de Adviesraad gaan samenstellen’, zegt Huizinga. Vanuit die gedachte kwam Huizinga al gauw bij Hans Coenen terecht. ‘Zo’n raad valt of staat nog wel eens met de voorzitter. Vandaar dat ik bij Coenen terecht kwam. Ik kende hem al een beetje en hij leek mij de geschikte man.’ Coenen is directeur Business Development bij de GasUnie en is daarnaast betrokken bij het klimaatakkoord van de Nederlandse regering. De ideale man op de ideale plek, zo lijkt het. Het verleden van Coenen als raadslid van Gemeentebelangen, vindt wethouder Huizinga totaal irrelevant. ‘Daar moet je je niet door laten leiden. Uiteindelijk is duurzaamheid iets wat alle partijen hoog in het vaandel hebben staan. Je moet gewoon de meest geschikte voorzitter hebben.’

De overige tien leden zijn doorsnee Noordenvelders, zo laat Huizinga weten. ‘We hebben er specifiek op gelet dat we niet alleen specialisten uit de (installatie)techniek zouden benaderen. Een Adviesraad moet een zo breed mogelijke afspiegeling van de samenleving zijn. Helaas zijn de vrouwen ietwat ondervertegenwoordigd. Maar één vrouw meldde zich immers aan. Wel hebben we veel verschillende inwoners gevonden. Waaronder ook een hele jonge student, die zich hier graag mee bezig houdt. Dat is mooi om te zien. Iedereen moet mee kunnen praten.’

Genoeg over de invulling van de Adviesraad en de personen, nu over de Adviesraad zelf. Want wat is hun taak en hoe gaan ze die uitvoeren? Huizinga ziet het als volgt voor zich: ‘De situatie moet zo worden dat het college bij alle zaken die met duurzaamheid te maken hebben, de Adviesraad gaat raadplegen. Vergelijk het maar een beetje met de SMA-raad (Sociaal Maatschappelijke Adviesraad, red.), die zich bezig houdt met alle zaken die onder het sociaal domein vallen.’ Naast het vragen van adviezen door het college, zal de Adviesraad ook ongevraagd adviezen gaan uitbrengen. ‘Ik stel me dan zo voor dat wanneer de Adviesraad een bepaald onderwerp heel belangrijk vindt, maar hier niets over hoort, zij dat zullen aankaarten bij het college’, zegt Huizinga. Met de adviezen moet het college zeker wat doen, zegt Huizinga. ‘De Adviesraad is niet vrijblijvend. Als het college een advies van deze raad naast zich neerlegt, moeten zij dit kunnen beargumenteren.’
De eerste bijeenkomst van de Adviesraad is nog niet geweest, maar zal binnenkort plaatsvinden. ‘Binnenkort zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. We zullen dan enkele werkafspraken moeten maken. Eén van de belangrijkste dingen, is dat we van het gas af zullen moeten’, meent Coenen. Daarnaast denkt hij dat de Adviesraad zich snel moet buigen over een nieuwe nota. ‘We zullen bezig moeten met een Energie Omgevingsplan. En we zullen onze mening geven over nieuwbouwplannen van de gemeente. Ik verwacht veel concrete dingen vanuit deze raad.’

Zowel wethouder Jos Huizinga als voorzitter Hans Coenen zijn het er over eens dat een Adviesraad als deze heel belangrijk is. ‘Een raad als deze is meer dan noodzakelijk’, zegt Huizinga. ‘In de omgevingsvisie van Noordenveld staat dat we rond het jaar 2040 klimaatneutraal willen zijn. Dat gaat een hele klus worden en dat vraagt om een bepaalde mindset bij de bewoners. Ik ben absoluut overtuigd dat deze Adviesraad nodig is. Het klimaatneutraal maken van onze gemeente gaat een pijnlijk proces worden en zal geld kosten. Zo eerlijk moeten we zijn. Een raad als deze kan bijdragen aan het proces.’ Coenen –  die niet alleen op gemeentelijk niveau bezig is met het bereiken van de klimaatdoelen, maar ook op landelijk niveau zijn rol speelt – is het volledig met de wethouder eens. ‘Als gemeente is het belangrijk om versnelling in het proces te krijgen. Het is niet zo dat Noordenveld achterloopt op alle gemeenten in Nederland, maar we lopen zeker niet voorop. Zeker niet op het gebied van energietransitie.’ De voorzitter van de Adviesraad benadrukt daarbij dat de raad een bepaalde voorbeeldfunctie heeft. ‘Dat zal ik de leden absoluut meegeven. Onder de inwoners moet je voor een draagvlak zorgen en dat kan door het juiste voorbeeld te geven.’

De oprichting van de Adviesraad Duurzaamheid ziet wethouder Jos Huizinga als een goed begin voor het realiseren van de klimaatdoelen. ‘Deze Adviesraad is vrij uniek. Ik heb het opgezocht op internet, maar een dergelijke adviesraad is niet bij andere gemeenten vinden. Het voordeel van deze raad, is dat er veel expertise aanwezig is. Het probleem op het gebied van duurzaamheid, is dat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Wat nu nieuw is, is over een aantal jaar achterhaald. Neem nu het vraagstuk over elektrische auto’s. Moeten we allemaal elektrisch gaan rijden? Aan de ene kant valt er iets voor te zeggen, maar wie weet hebben we over vier jaar een veel beter alternatief. In de Adviesraad zitten specialisten die hier hun licht over kunnen laten schijnen.’

Zelf heeft Huizinga nog een advies voor het nieuwe college. ‘Zij moeten heel duidelijk gaan uitspreken wat zij willen op het gebied van duurzaamheid. Het is een heel belangrijk onderwerp.’ Een mening over ‘gasloos bouwen’, heeft de huidige wethouder absoluut. ‘Ik zou, als ik nu een woning moest kopen, zeker geen woning kopen die is aangesloten op gas. Als college zou ik dan ook geen wijken willen bouwen die aangesloten zijn op het gas. Dat is het paard achter de wagen spannen.’