Noordenveld koopt meer lokaal in

NOORDENVELD – Het is altijd al een heet hangijzer geweest. Ondernemers uit de gemeente Noordenveld die vinden dat de gemeente te weinig in eigen gemeente inkoopt. Welnu, opnieuw is het bedrag waarvoor de gemeente lokaal/regionaal inkoopt gestegen. Van twee miljoen naar 2,279 miljoen om precies te zijn, een stijging van 0.5 procent. ‘Misschien niet veel, maar de stijgende lijn is wél ingezet’, zegt wethouder Gerrit Alssema. ‘We spannen ons als gemeente echt in om zoveel mogelijk ‘dichtbij’ in te kopen en hopen deze lijn door te trekken. Het kan simpelweg niet altijd. Bepaalde zaken zijn specialistisch, die kun je in Noordenveld niet aankopen.’ Ook het feit dat Noordenveld bijvoorbeeld geen wegenbouwers heeft, drukt een stempel op het cijfer. Want daar zijn vaak grotere bedragen mee gemoeid.