Noordenveld krijgt ‘à la carte’ huwelijken

NOORDENVELD – Het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Noordenveld is verouderd. Het voldoet niet meer aan de wensen van de inwoners op het gebied van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Noordenveld streeft daarom naar een verbeterde dienstverlening. De gemeente wil namelijk een aantrekkelijke gemeente blijven om in te trouwen of om een partnerschap te registreren.

Daarom wordt ‘huwelijken a la carte’ ingevoerd. Noordenveld biedt vanaf 1 januari volgend jaar vier soorten plechtigheden aan: een kostenloze kale plechtigheid, een sobere plechtigheid, een volledige plechtigheid en een volledige plechtigheid op locatie. Bovendien worden de tijden waarop paren op locatie kunnen trouwen verruimd en wordt voortaan de mogelijkheid geboden om het huwelijk te laten voltrekken door een gastbabs of commerciële babs, indien deze een benoeming heeft in een andere gemeente en regelmatig huwelijken voltrekt. Hiervoor wordt een tarief opgenomen in de legesverordening. De inzet van de gemeentelijke bode zal beperkt worden tot uitgebreide huwelijken in het gemeentehuis. Kostenloze huwelijken op maandag- en dinsdagochtend worden voortaan om 9.00 uur voltrokken in spreekkamer 6. Om hiervoor in aanmerking te komen moet in ieder geval één partner minimaal sinds zes maanden ingeschreven staan in Noordenveld. Dergelijke huwelijken zullen voltrokken worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand zonder toespraak.