Noordenveld lijkt klaar voor ‘De Uitdaging’

Roden Noordenveldse uitdaging

Maatschappelijk betrokken ondernemen

NOORDENVELD – Noordenveld lijkt klaar voor de ultieme netwerkgroep: ‘De Uitdaging’. Dinsdagavond werden bij VDH Products in Roden zakenmensen en de politiek geënthousiasmeerd en kwam ook het eerste geld op tafel. Mocht Noordenveld daadwerkelijk ‘De Uitdaging’ aangaan, dan is het ook meteen de eerste gemeente in Drenthe die dat doet. De gemeente liet bij monde van burgemeester Hans van der Laan – ‘ik ben hartstikke enthousiast, al zie je dat niet aan mijn gezicht’- weten een uiterste inspanning te willen doen om tien mille vrij te maken, De Rabobank zegde dinsdagavond meteen vijfduizend euro toe. Ook andere bedrijven sloten zich meteen aan. Kortom: Noordenveld lijkt klaar voor ‘De Uitdaging’.

Hum, ‘De Uitdaging’? Wat is dat? De Uitdaging bouwt bruggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving. Dat doen ze door het stimuleren en organiseren van maatschappelijk betrokken ondernemen en het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doel: oplossingen realiseren voor maatschappelijke vraagstukken. De Uitdaging Noordenveld bemiddelt straks tussen aanbod van bedrijven en vragen van maatschappelijke organisaties. In de vorm van menskracht (handjes, kennis en kunde), materialen (spullen en ruimte) en middelen. Het ondernemernetwerk heeft een gezamenlijke doelstelling: het verbeteren van de leefkwaliteit door het creëren van zoveel mogelijk verbindingen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
In Nederland zijn ondertussen al tientallen gemeentes ‘De Uitdaging’ aangegaan. De resultaten zijn geweldig. En waarom zou zoiets in Noordenveld niet kunnen?
Nu komen veel (sponsor)vragen vaak rechtstreeks terecht bij de wat grotere bedrijven. Veelal wordt gevraagd om geld. ‘De Uitdaging’ is juist geïnteresseerd in wat er met het geld gedaan moet worden en spreekt vervolgens het netwerk aan. Voorbeeld: een stichting zoekt ruimte, een makelaar heeft een aantal panden leeg. Een pand is wat verpauperd. De makelaar wil het pand voor een aantal jaren gratis afstaan aan de stichting, mits het opgeknapt wordt. ‘Dit is een concreet voorstel vanuit Arnhem’, vertelde Gerda Geurtsen. ‘Liefst 26 bedrijven hebben vervolgens samen elk één klus in het pand opgepakt. De één deed de vloer, een ander zette glas en ga zo maar door. Er staat nu een prachtig pand, dat straks ook weer beter verkoopbaar is voor de makelaar omdat het gezamenlijk opgeknapt is. De ondernemers kregen er publiciteit en goodwill voor terug.’
‘De Uitdaging’ gaat vooral bemiddelen. ‘Ander voorbeeld. Stel het Oranjecomité in Roden heeft een tekort aan vrijwilligers en de voetbalclub wil een voetbalkamp organiseren. De Uitdaging kan bemiddelen. Spreekt het netwerk aan voor tenten en eten voor het kamp en regelt vervolgens dat de voetbalclub vrijwilligers levert voor het Oranjecomité.’
Tanja Haseloop, voormalig wethouder van Leek, is de aangewezen vrouw om in de aanloopperiode als manager van ‘De Uitdaging’ te fungeren. ‘Ik werd in de zomer gebeld door de initiatiefgroep. Of ik een rol in dit geheel wilde spelen. Ik heb het verhaal aangehoord en het past eigenlijk volkomen in mijn straatje. Ik heb al veel vaker gezegd dat met de juiste mensen en partijen er meer met minder geld mogelijk is. Ik heb ondertussen een aantal bedrijven bezocht en de plannen voorgelegd. Ik heb veel gepraat. Er is veel onzekerheid, zeker ook bij maatschappelijke organisaties. Subsidies worden stopgezet en komen niet terug. Er wordt dus al veel meer naar de samenleving gekeken. In Noordenveld gebeurt al heel veel, dat geef ik toe. Het zijn in mijn ogen wel veelal eilandjes. Die eilandjes willen we met ‘De Uitdaging’ met een brug verbinden: bedrijven, instellingen en serviceclubs. We knopen straks alles aan elkaar vast, met enthousiasme en passie. En dat hebben we echt in overvloed hier. Met een kleine investering om de boel aan het rollen te krijgen kunnen straks mooie resultaten geboekt worden. In andere delen van het land loopt het als een trein. Het Oranje Fonds staat er achter dus waarom zou dit in Noordenveld niet kunnen? Dit moet een olievlek worden. Netwerken worden gekoppeld en ook de wat kleinere ondernemer kan straks meedoen.’
Geld en onderdak. En enthousiasme. Dat was waar de initiatiefgroep naar op zoek was, afgelopen dinsdag. Geld kwam er. Van de gemeente- onder voorbehoud- en van de Rabobank. Herman Holland bijvoorbeeld, wil daarnaast kostenlos de stichtingsakte maken en Peter Sluyter van het Gevangenismuseum liet weten dat er werkruimte in het museum is. Ook VDH Products wil meedoen en meedenken, net als het ISD. Kortom, de initiatiefgroep – Rieks Perdok, Nico Borgman, Peter Sluyter, Gerard Feyen, Liesbeth Korf, Eike Schaapman, Jan Hoendermis, Trijn Riks en Janny Houwing kregen wat ze wilden. Waar ze op hoopten. De eerste stap is gezet. Als alles zo vlotjes verloopt als afgelopen dinsdag dan is Noordenveld straks weer trendsetter in Drenthe door als eerste ‘De Uitdaging’ aan te gaan.