Noordenveld moet kritisch kijken naar eigen organisatie

Raad van Noordenveld

Onrust in het gemeentehuis. De voorgenomen extra bezuinigingen aldaar worden absoluut niet met open armen ontvangen. Logisch, geen enkel bedrijf of instelling vindt het leuk om pas op de plaats te maken. Maar binnen de gemeente Noordenveld ligt de situatie helemaal niet lekker. Zij moesten namelijk al bezuinigen, waardoor dit dubbelop voelt. Burgemeester Klaas Smid maakt zich verder zorgen over de werkdruk binnen het personeel, zo gaf hij aan het eind van 2019 al aan. ‘We hebben ook een verantwoordelijkheid voor hun gezondheid’, stelde hij.

Even terug naar 2019. Noordenveld blijkt er tijdens de begrotingsbehandeling niet heel fantastisch voor te staan. Wat heet: de Onroerendezaakbelasting (OZB) moet drastisch omhoog, met liefst zes procent. Voor huiseigenaren slecht nieuws, nieuws wat door de gemeenteraad dan ook niet met open armen werd ontvangen. Zij vond het niet terecht dat huiseigenaren voor de financiële tegenslag van de gemeente moesten betalen. Onder andere de fractie van Gemeentebelangen trok aan de bel, met Hendrik Smeenge als één van de initiatiefnemers. Hij vond dat de gemeente zelf maar eens moest kijken of het binnen de huidige organisatie niet beter kon worden geregeld. Oftewel: kijk eerst eens welke winst er nog binnen de ambtelijke organisatie valt te behalen.

Voor burgervader Klaas Smid kwam dit hard aan. Hij ziet dagelijks hoe hard er gewerkt wordt door eenieder binnen de gemeente en merkt dat de werkdruk oploopt. Toch denkt (onder andere) Smeenge dat het beter kan. ‘21 miljoen euro gaat naar de ambtelijke organisatie. Daar hebben we 350.000 euro van afgehaald. Dat stoppen we in de pot Algemene Reserve. Extra geld dat inzetbaar is voor ontwikkeling van de kerndorpen Roden, Peize en Norg. Daar kregen we veel vragen over. Dat kon niet, vond ook de gemeentesecretaris. Ik vind het juist een belangrijk signaal van de politiek: we moeten iets doen aan de kosten. Nu kijk ik naar mezelf als boer: de fosfaatuitstoot moet met 10 procent terug. Er wordt ons niks gevraagd. We moeten gewoon schakelen. Punt. Ik heb me er jaren voor ingezet: een zo laag mogelijke OZB. De OZB mag geen sluitpost zijn om de begroting rond te maken’, zo liet hij eind december aan De Krant weten.

Feit blijft dat de gemeente er absoluut niet blij mee is. Er moet bezuinigd worden en het college zal binnenkort aan de raad kenbaar moeten maken, hoe zij dat denken te gaan doen. Tot die tijd blijft het onrustig op het gemeentehuis, waar sommigen opeens vrezen voor hun baan. Onzekere tijden en het moet nog blijken of de gemeente daadwerkelijk bezuinigingen door kan voeren, die het gat in de begroting zullen opvullen.

Persoonlijk vind ik het niet gek dat de raad aan het college vraagt om kritisch naar de gemeentelijke organisatie te kijken. Bedrijven moeten immers ook áltijd kijken waar het beter kan, effectiever bovenal. Dat juist Smeenge zich als één van de aanjagers hiervan presenteert, is niet zo verwonderlijk. Als boer (en dus als ondernemer) heeft hij een duidelijke mening hierover. Een onderneming kan niet stilzitten en een gemeente derhalve ook niet. Dat wil niet zeggen dat je als college zijnde je eigen mensen over de kling moet jagen door de werkdruk op te hogen, maar een kritische blik op de eigen organisatie is altijd een goed idee. Ik ben dan ook zeer benieuwd of het college straks met een acceptabel plan komt om te bezuinigen binnen die organisatie. Dat de sfeer momenteel niet fantastisch is op het gemeentehuis, is hieraan inherent.

Ondertussen heeft de gemeente Noordenveld een perceel aan de Kanaalstraat in Roden overgenomen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd aan de Vrijetijdsboulevard. Het perceel – tussen Buiter Roden en het zogenoemde ‘Bikepark’ (voor zover hier sprake van is) – beslaat 710 vierkante meter. De bedoeling is dat er straks woningen gaan verrijzen aan de Kanaalstraat.

De kavel zou eventueel als afscheiding tussen woningen en de Kanaalstraat kunnen dienen. Zeker is in ieder geval dat de woning die er staat zal worden gesloopt. Hoeveel geld hiermee gemoeid is, werd tijdens de afgelopen raadsvergadering niet bekend gemaakt. Maar de particulier van dienst zal ongetwijfeld goed gecompenseerd zijn voor het stuk grond, waar straks (of misschien pas over tien jaar) woningen kunnen worden gerealiseerd.

Voor de rest kan worden geconstateerd dat het politieke jaar 2020 nog niet heel hard van start is gegaan. In februari organiseert de gemeente echter een drietal cursussen voor mensen die zich in de gemeentelijke politiek willen verdiepen. De cursus ‘Politiek Actief Noordenveld’ gaat op dinsdag 4 februari van start, met ook op 11 en 25 februari cursusavonden. De cursus is overigens geheel kosteloos en aanmelden kan per mail, via griffie@gemeentenoordenveld.nl. Het zou toch mooi zijn dat deze cursus in de toekomst enkele raadsleden oplevert of misschien zelfs wel wethouders. Wie zich wil aanmelden moet echter snel zijn: dat kan nog tot en met vrijdag 24 januari!