Noordenveld moet nóg meer bezuinigen

Gerrit Alssema 2014 2

Er blijft zo weinig leuks over

NOORDENVELD – Wethouder Gerrit Alssema kon er nog best bij lachen, maar vrolijk werd ook hij niet toen hij woensdagmiddag de Voorjaarsnota presenteerde. Het was al duidelijk dat voor 2015 1,1 miljoen extra bezuinigd zou moeten worden, uit de mei-circulaire van het Rijk blijkt dat over dit bedrag nog eens vijf ton extra omgebogen dan wel bezuinigd moet worden. Van de oorspronkelijke 1,1 miljoen had het college al acht ton ‘weggezet’, blijft over nog eens acht ton voor volgend jaar. En dus zal er weinig leuks overblijven.

De methode kaasschaaf werkt al een tijdje niet meer en zal ook niet helpen om nog eens zoveel extra geld te bezuinigen. ‘Er zullen straks fundamentele keuzes gemaakt moeten worden’, zei Alssema. Niet uit te sluiten is dat de OZB alsnog verhoogd gaat worden, zo’n beetje de enige manier voor de gemeente om structureel geld te vinden.
De acht ton aan bezuinigingen die al door het college weggezet zijn, doet de gemeenschap geen pijn. ‘Die bezuinigingen zijn vooral binnen de organisatie’, zegt Alssema, die het nieuwe college de tijd wil geven om met plannen te komen. ‘
Vanaf 2016 zullen we als gemeente nog eens ongeveer een miljoen extra moeten bezuinigen. Structureel’, en dus is de conclusie dat er straks weinig leuks overblijft in de gemeente, een terechte conclusie.
En dus wordt Noordenveld  bijvoorbeeld groener. ‘Als je naar de openbare ruimte kijkt, dan was de huidige situatie tot voor een aantal jaren geleden onmogelijk geweest. Noordenveld wordt groener. Van het onkruid. Maar ja, als je niet aan de voorzieningen wilt komen, moet je wat.’ Reint Jan Auwema voegde toe dat de gemeente straks ongeveer  een jaar de tijd heeft om tot structurele keuzes te komen. ‘Wellicht helpt het aantrekken van de economie wel wat. Dat zal in elk geval een positief effect hebben op de grondprijzen. Structureel geld is dat natuurlijk niet. Dan moet je toch echt denken aan de OZB, andere belastingen en leges. Er zijn verder niet zo heel veel mogelijkheden.’
‘Het zwaartepunt’, zo zegt Alssema, ‘ligt dit jaar minder bij de Voorjaarsnota maar meer bij de begroting. Het was voor het nieuwe college niet mogelijk om binnen drie weken zomaar even 1,1 miljoen te bezuinigen.  Je moet de nieuwe wethouders ook de kans geven om te kijken wat binnen hun portefeuilles mogelijk is’, zegt Alssema. De begrotingsbehandeling staat gepland voor 15 november.
Alssema verwacht zeker inbreng van de raad. ‘Zoals altijd. Alle suggesties zijn welkom. We doen het voorwerk. Niet meer en niet minder.’ De Voorjaarsnota zal 26 juni behandeld worden.