Noordenveld noteert ruim 180 stormschademeldingen

NOORDENVELD – Bij de gemeente Noordenveld zijn woensdag 5 juni ruim 180 meldingen binnengekomen vanwege de stormschade. Dit gaat hoofdzakelijk om meldingen van omgevallen bomen en loshangende takken. Er zijn momenteel geen acute schades meer. Er kunnen zich nog wel gevaarlijke situaties voordoen in verband met loshangende takken, blijf daarom alert.

Verwijderen van bomen

Alle gemeentelijke bomen worden opgeruimd. Allereerst zijn en worden onveilige situaties en hoofdwegen aangepakt en daarna de overige meldingen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor particuliere bomen.

Afgesloten wegen en vrijgegeven wegen

De J.P. Santeeweg in Nietap en Nieuweweg in Roden zijn weer vrijgegeven voor het verkeer. De Leeksterweg en Hullenweg in Roden worden naar verwachting begin van de avond weer vrijgegeven. De Meerweg in Nietap en Turfweg in Leutingewolde blijven voorlopig nog dicht.

Melding maken

Bij schade aan eigendom adviseren wij om contact op te nemen met de eigen verzekeringsmaatschappij. Bij meldingen in of aan de openbare ruimte kan een melding gedaan worden via het formulier ‘melding stormschade’.