Noordenveld op meerdere fronten voorloper

Raad van Noordenveld

De Europese Verkiezingen zorgden afgelopen week voor reuring op het Noordenveldse gemeentehuis. Niet alleen was de opkomst hoger dan verwacht, in Noordenveld konden slechtzienden voor het eerst zelfstandig stemmen. Onze gemeente is één van de eerste negentien gemeenten waar er speciaal voor slechtzienden maatregelen zijn genomen. Dit zorgde ervoor dat ook slechtziende stemmers uit het Westerkwartier en Tynaarlo de weg naar Roden wisten te vinden. Het is niet de eerste keer dat Noordenveld vooroploopt bij dergelijke initiatieven.

In oktober 2018 kondigde Noordenveld al aan de eerste overheidsinstelling te zijn met een auto die wordt voortgedreven op waterstof. Dit alles in het kader van een klimaatneutraal Noordenveld, iets wat in 2040 het geval moet zijn. Daarnaast is het streven van de gemeente om in 2030 de meest duurzame gemeente van Drenthe te zijn. Ja, ze houden wel van wedstrijdjes in onze gemeente. Vandaar dat in het persbericht over het stemmen van slechtzienden vermeld stond dat Noordenveld de eerste gemeente is in Noord-Nederland waar men op deze manier kan stemmen. Dit alles natuurlijk ten behoeve van de slechtziende stemmers, maar de gemeente wil er graag bij laten weten dat ze zo vooruitstrevend zijn. En zoals u op pagina 11 heeft kunnen lezen, is Willem van Wierst de gemeente hier in ieder geval heel erg dankbaar voor. De investering (aanpassingen op het stembureau kostten meer dan tweeduizend euro) is goed besteed.

Ondertussen stelt het college de gemeenteraad voor om 55.000 euro extra subsidie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen om samenwerking tussen Museum Mensinge en Speelgoedmuseum Kinderwereld door te ontwikkelen. De doorontwikkeling hiervan is een langdurig en intensief traject, maar wethouder Alex Wekema liet weten hier blij mee te zijn. ‘Met het onderzoeksrapport is een flinke piketpaal geslagen voor de realisatie van een eigentijds Museum Mensinge.’ Wekema liet weten blij te zijn dat de twee musea het onderzoeksrapport van buro Edzes omarmen. De gemeenteraad zal op 11 juli zich uitlaten over de extra subsidie voor de doorontwikkeling.

De jaarrekening 2018 is afgesloten met een positief resultaat. Desondanks is er een fors tekort van bijna 1,6 miljoen euro op het sociaal domein. Hierin staat Noordenveld niet alleen. Ook andere gemeenten kampen met tekorten op het sociaal domein. In Noordenveld is dit opgevangen uit de reserve voor het sociaal domein. Wethouder Wekema liet weten dat de perspectiefnota 2020 om keuzes vraagt. Dit omdat niet duidelijk is of het Rijk voldoende extra middelen beschikbaar stelt voor het sociaal domein. Ook de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds is nog een vraagteken. ‘We moeten rekening houden met financiële tegenvallers en kritisch kijken naar de ambities’, aldus Wekema. Met financiële tegenvallers wordt in ieder geval niet gedoeld op de schadeafhandeling van de verzakkingen in de wijk Middenveld. In mei liet de gemeente al weten 1,5 miljoen euro te reserveren voor de afhandeling hiervan. De gemeente hoopt dit later grotendeels te kunnen declareren bij de verzekering, al zou dat nog wel eens een langslepende kwestie kunnen worden.

Maar of de gemeente nou haar geld terugkrijgt of niet: de inwoners die met verzakkingsschade te maken hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. Vanaf de eerste minuut gaf het gemeentebestuur aan dat alle schade zal worden vergoed. Daarmee nam Noordenveld onzekerheid bij de inwoners weg. Ook daarin is de gemeente voorloper. Hulde.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema