Noordenveld organiseert bijeenkomst inkoopproces Jeugd-Wmo en Beschermd Wonen

NOORDENVELD – De raamcontracten Jeugd-Wmo en Beschermd Wonen worden niet verlengd voor het jaar 2020. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in volle gang. De gemeente nodigt belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst over het inkoopproces op dinsdag 19 maart in het Fletcher Hotel Zeegse Duinen.

In september 2018 heeft er een uitgebreide evaluatie van de resultatenmatrix plaats gevonden waarbij ook een afvaardiging van de zorgaanbieders betrokken was. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de huidige systematiek van resultaatgericht werken over het algemeen prima functioneert, maar dat het systeem wel doorontwikkeld moet worden. Op grond van deze evaluatie, in combinatie met de financiële tekorten van de NMD-gemeenten, hebben de colleges van de NMD-gemeenten besloten de raamovereenkomsten met u als zorgaanbieder niet te verlengen per 1 januari 2020.

Inkoopproces

Om recht te doen aan de doorontwikkeling van de resultatenmatrix met daaraan gekoppeld de transformatie opdrachten, de financiele opgave en de verschillende kwaliteitscriteria behorende bij de resultaten kiezen de NMD-gemeenten ervoor om meerdere trajecten in de markt te zetten. Hierbij maken we gebruik van verschillende aanbestedingstechnieken. We denken aan een combinatie van een traditionele aanbesteding en een onderhandelingsprocedure met vooraankondiging. Om de tijdsinvestering van zorgaanbieders en gemeentes enigszins te beperken proberen we zoveel mogelijk resultaten te clusteren in een aanbesteding.

De informatiebijeenkomst van 19 maart wordt gehouden van 15.00-16.30 uur in het Fletscher Hotel Zeegser Duinen in Zeegse.

Voorlopig tijdpad aanbesteding

DatumActiviteit
dinsdag 19 maart 2019Informatiebijeenkomst inkoopproces
woensdag 20 maart 2019Publicatie TenderNed, inclusief marktconsultatievragen
woensdag 3 april 2019Uiterste datum beantwoording marktconsultatievragen
april/mei 2019Verdiepende gesprekken marktconsultatie
juni 2019Publicatie aanbestedingsdocumenten
juli 2019Nota van inlichtingen
september 2019Uiterste inleverdatum aanbiedingen zorgaanbieders
september/oktober 2019Selecteren aanbiedingen zorgaanbieders
oktober 2019Voorlopige gunning
november 2019Definitieve gunning

Voorlopig tijdspad onderhandelingsprocedure met vooraankonidging

DatumActiviteit
dinsdag 19 maart 2019Informatiebijeenkomst inkoopproces
woensdag 3 april 2019Publicatie TenderNed
april/mei/juni 2019Verdiepende gesprekken marktconsultatie
september 2019Publicatie aanbestedingsdocumenten
september 2019Nota van inlichtingen
oktober 2019Uiterste inleverdatum aanbiedingen zorgaanbieders
oktober/november 2019Selecteren aanbiedingen zorgaanbieders
november 2019Voorlopige gunning
december 2019Definitieve gunning