Noordenveld pakt rattenbestrijding anders aan

REGIO – De gemeente Noordenveld voerde de ongediertebestrijding ten aanzien van ratten bij zowel particulieren als bedrijven kosteloos uit. Het aantal verzoeken tot bestrijding neemt echter steeds meer toe en dat kost de gemeente steeds meer manuren en dus geld. En dus gaat Noordenveld de rattenbestrijding anders ( lees: goedkoper) aanpakken. Noordenveld was tot voor kort overigens de enige gemeente die ook de bestrijding bij bedrijven gratis deed. Deze werkwijze wordt vanaf 1 mei aangepast. Vanaf die datum zullen meldingen in het openbaar gebied binnen de bebouwde kom door de gemeente worden opgepakt en zo nodig wordt overgegaan tot bestrijding. Ten aanzien van meldingen van ratten op terrein bij particulieren wordt door de ongediertebestrijding voorlichting gegeven en zo nodig worden ratten bestreden. De gemeente zal hiervoor geen kosten in rekening brengen. Bedrijven die melden dat zij last hebben van ratten worden voorgelicht. Dit kan ook betekenen dat wordt geadviseerd om over te gaan tot bestrijding. Bedrijven zullen de ratten zelf moeten bestrijden (op de wettelijk toegestane manieren) of zullen een particulier bedrijf moeten inschakelen, waarbij de kosten voor eigen rekening zijn. Wanneer de volksgezondheid in het geding is en er wordt door het bedrijf niet aan bestrijding gedaan, dan het college handhavend optreden om de overtreder hiertoe te dwingen.