Noordenveld roept 2019 uit tot ‘Jaar van de Kleine Kernen’

NOORDENVELD – De raad van de gemeente Noordenveld heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de kleine kernen. Voor de activiteiten die in 2019 in het kader van het themajaar worden georganiseerd, kunnen organisaties subsidie ontvangen. De raad heeft hiervoor €20.000,- beschikbaar gesteld, waarvan €10.000,- bestemd is voor Stichting Proef Noordenveld.

Voor de overige €10.000,- kunnen organisaties een subsidieverzoek indienen. Wilt u een activiteit organiseren in het kader van het themajaar dan kunt u uw verzoek, voorzien van een toelichting en begroting, sturen naar: griffie@gemeentenoordenveld.nl.