Noordenveld scoort bovengemiddeld goed op leefbaarheid

NOORDENVELD – Een mooie opsteker voor de gemeente Noordenveld! Inwoners van Noordenveld ervaren minder overlast in de buurt dan gemiddeld in Nederland. Ten opzichte van 2013 is in Noordenveld de tevredenheid over de leefbaarheid en veiligheid sterk verbeterd. In de rest van Drenthe en Nederland is deze ontwikkeling ook zichtbaar maar niet zo sterk als in Noordenveld. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017: een tweejaarlijks terugkerend onderzoek onder inwoners, waarbij gevraagd wordt hoe zij onder andere de leefbaarheid en veiligheid in de eigen omgeving ervaren. Noordenveld deed in 2017 voor de tweede keer mee aan dit onderzoek.

Burgemeester Klaas Smid, verantwoordelijk voor veiligheid binnen de gemeente, is zeer tevreden met de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor: “Veiligheid is een voorwaarde voor een leefbare samenleving. We werken er gezamenlijk hard aan om Noordenveld een veilige en leefbare gemeente te houden om op te groeien, te wonen en te werken. Dit bereik je alleen als inwoners ook actief betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Er zijn veel voorbeelden waarbij deze gezamenlijke aanpak van gemeente en inwoners zijn vruchten afwerpt zoals de aanpak van inwoners, gemeente en politie om woninginbraken te voorkomen. Het is geweldig dat dit ook terug te zien is in de resultaten van dit onderzoek en dus in de mate van tevredenheid van onze inwoners.”

Leefbaarheid woonomgeving

De inwoners van Noordenveld waarderen de leefbaarheid in de buurt met een 7,8. Deze waardering is hoger dan vier jaar geleden. Ook zijn de inwoners (zeer) tevreden over de aanpak van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid. Dit aandeel is groter dan in de rest van Drenthe en Nederland. De tevredenheid van de inwoners van Noordenveld over het functioneren van de gemeente is afgelopen jaren sterk toegenomen van 33% naar 47% en is hiermee hoger dan het landelijke gemiddelde. Een aspect van de fysieke kwaliteit die volgens de inwoners van Noordenveld nog verbeterd kan worden zijn voorzieningen voor jongeren.

Overlast in de buurt

Het aantal inwoners dat fysieke overlast (zoals verloedering) ervaart, is gelijk aan 2013, maar gemiddeld minder dan in de rest van Drenthe en Nederland. Ook vormen van sociale overlast, zoals overlast door buurtbewoners, komen volgens de inwoners minder voor dan in 2013. Daarnaast is ook de verkeersoverlast afgenomen.

Veiligheidsbeleving

Inwoners van Noordenveld voelen zich in vergelijking met het landelijk gemiddelde relatief veiliger en zijn minder vaak slachtoffer van misdaad. Inwoners geven de veiligheid van hun woonomgeving een 7.5. Dit is vergelijkbaar met de veiligheidsbeleving in 2013.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. Voor dit onderzoek is door het Centraal Bureau voor de Statistiek een aselecte steekproef getrokken uit 1199 inwoners uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Noordenveld. In totaal hebben 569 van de 1199 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 47,5 procent.