Noordenveld stelt 100 warmtescans beschikbaar

NOORDENVELD –  Op 28 november maakte Wethouder Jos Huizinga tijdens de Bespaarmarkt in Peize, bekend dat de gemeente Noordenveld, Energiecoörporatie NoordseVeld (ECN) opdracht verleent om 100 warmtescans uit te voeren bij geselecteerde huishoudens. Huishoudens met een smalle beurs hebben hierbij voorrang.

De door de gemeente beschikbaar gestelde warmtescans zullen in december bij geselecteerde huishoudens worden uitgevoerd. De warmtescans zijn bedoeld om de bewustwording en kennis te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Met een warmtescan krijgt een huishouden meer inzicht in besparingsmogelijkheden. Dit kan oplopen tot een besparing van 15% op de energierekening.

Op deze manier maken het college en ECN het samen mogelijk dat ook huishoudens met een smalle beurs inzicht krijgen in besparingsmogelijkheden. Voor hen is dat welkom, omdat steeds meer mensen moeite hebben om de energierekening te betalen. Na uitvoering van de scans wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn en wie deze gaat uitvoeren.

De Bespaarmarkt van 28 november was bedoeld om kennis te delen en het geven van adviezen over duurzaamheid. Zo konden bezoekers langs bij de ECN en allerlei aanwezige bedrijven op het gebied van energiebesparende maatregelen. De Bespaarmarkt is onderdeel van de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’ van het Drents Energie Loket, waarmee de gemeente Noordenveld samenwerkt. Een klimaatneutraal Noordenveld in 2040 bereiken we samen, door energiebesparing en toepassing van duurzame energie.