Noordenveld tekent BRP-convenant

REGIO – De gemeente Noordenveld, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de Immigratie- en Naturalisatiedienst ondertekenden vorige week een convenant voor de start van een aanmeldstraat voor de basisregistratie van personen. Doel van een BRP-straat is het versnellen van de uitstroom van vergunninghouders naar een reguliere woning binnen gemeenten. In een BRP-straat kunnen vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel nog tijdens de algemene asielprocedure worden ingeschreven in de BRP. Noordenveld is al gestart met de voorbereidingen om samen met de (vreemdelingen) ketenpartners een volledige inschrijving in de BRP te krijgen voor vreemdelingen die vanaf de proces opvanglocatie Veenhuizen vertrekken naar een asielzoekerscentrum of naar een gemeente waar zij gaan wonen. Om de uitstroom uit de azc’s van vreemdelingen met een verblijfsvergunning te kunnen versnellen, moesten eerst een paar zaken beter worden georganiseerd. Deze zaken zijn getest in een pilot met de gemeente Vlagtwedde, waar Ter Apel zich bevindt. Een BRP-straat betekent dat het proces rond de registratie in de BRP, het toekennen van een BSN-nummer en (op termijn) de uitgifte van verblijfsdocumenten eerder in de asielprocedure plaatsvindt, waardoor vreemdelingen met een verblijfsvergunning vanaf de aanmeldlocatie naar een azc gaan met de juiste documenten op zak. Daardoor wordt de latere inschrijving in de BRP bij de gemeenten van vestiging een kwestie van overschrijven en dat is sneller en eenvoudiger. Dat scheelt tijd en geld. Alle partijen die bij het asielproces betrokken zijn, hebben de handen ineen geslagen om de pilot in Ter Apel te laten slagen. De goede resultaten uit Ter Apel hebben de gemeente Noordenveld geïnspireerd om ook een BRP-straat te starten. De registraties gebeuren voortaan in samenwerking met de ketenpartners op de locatie Veenhuizen waar de vreemdelingen hun papieren ter plaatse krijgen uitgereikt. Zij vertrekken vanaf de opvanglocatie met hun beschikking en (op termijn ook hun) verblijfsdocument met de juiste naam op zak en met hun toegekende BSN-nummer krijgen zij ook meteen toegang tot de nodige voorzieningen, zoals het regelen van een zorgverzekering of huurtoeslag.