Noordenveld trekt 48.000 euro uit voor uitbreiding blauwe zone én handhaving

RODEN – De gemeenteraad van Noordenveld heeft ingestemd met het plan om het aantal parkeerplaatsen in het centrum van het dorp uit te breiden met extra blauwe zones. Niet alleen is geld uitgetrokken voor het aanbrengen van de blauwe zones. Ook komt er extra geld voor handhaving en toezicht. In totaal gaat de gemeente 48.000 euro besteden aan dit voornemen.

Voorlopig gaat het om tijdelijke maatregelen. Op dit moment gaat het centrum op de schop. De dorpskern zit midden in een renovatie. De plekken voor de blauwe zones zijn het noordelijke stuk van de Heerestraat en de voorste parkeerplaatsen aan de Westerbaan. Daar waar de schijf verplicht is zal de gemeente handhaven met extra toezicht en inzet van BOA’s . De locatiekeuzes zijn in overleg met de Zakenkring en de wijkbelangenvereniging in het centrum vastgesteld. Na aanpassing van bebording en markering wordt de uitbreiding naar verwachting in het voorjaar definitief.

Verantwoordelijk wethouder Robert Meijer sprak van een breed gedragen draagvlak. ‘Alle neuzen wijzen dezelfde kant op.’