‘Noordenveld uit de kast gekomen…’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Nou de kogel is na een aarzelend begin, toch door de kerk… Nu zijn kogel en kerk misschien wat overdreven uitdrukkingen. Zoveel stond er nou ook weer niet in… die motie van vorig jaar 12 oktober… Toch genoeg om hem toen op voorstel van Anne Doornbos en burgemeester Klaas Smit destijds voorlopig aan te houden. Maar zie… daar was ie weer. Vorige week woensdag dan eindelijk aangenomen door de Raad van Noordenveld. Met algemene stemmen nog wel. Toen was er nogal wat onduidelijk over. Moest Noordenveld zich wel aansluiten bij die Regenboogsteden. Die wilden op initiatief van minister Bussemaker “De positie en sociale acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT)” actief ondersteunen. Daarvoor moest ook in Noordenveld op 12 oktober de Regenboogvlag wapperen van het gemeentehuis. Ikzelf citeerde wat aarzelaars tijdens de eerste motie. Gemeentebelangen waagde zich er niet over uit te spreken. Dat moest eerst het college maar doen. In deze vergadering beschuldigde Jeroen Westendorp mijn persoontje ervan een fout gemaakt te hebben bij het citeren van zijn bijdrage destijds. Ik noteerde dat hij het begrip Regenboogsteden niet passend achtte… Roden was tenslotte een dorp. Jaja zo interpreteerde ik dat… Homofilie een stadse frats. Nu wil ik graag toegeven, dat ik fout zit, want Jeroen kwam uit de hoek met een heel positief verhaal over de Regenboog. Uiteraard op Bijbelse gronden. De Regenboog, gezien door Noach in de ark als teken van een Goddelijke Verbond tussen de mens en zijn Schepping. Jaja, altijd makkelijk als je vroeger bij zuster Michielsen op de zondagschool gezeten hebt… Jeroen was nu voor de motie. Hij was niet de enige. Het college nam de motie over, toen de rest van de partijen allemaal lieten blijken, geen bezwaren meer te hebben. Succes voor de indiener, de stug volhoudende Tineke Veldman van Groen Links, medeondertekenaars de fracties PvdA en D66. Alleen Gerard Willenborg (fractievoorzitter  CDA)was niet blij met de tekst van de motie en de tamme reacties er op. Hij vond het te obligaat… te nietszeggend. Verassend vond hij dat er wel wat concreter en nadrukkelijker maatregelen tegen groeiende discriminatie van de homofiele medemens genomen konden worden. Dat had hij zelf kunnen constateren… Wat staat Noordenveld nu te wachten? Wel behalve dat nu alle gemeentes in Drenthe zich uitgesproken hebben voor de Regenboogsteden… niet zo veel. Inderdaad met de tekst in de motie is veel mogelijk. De Regenboogvlag zal eens per jaar wel wapperen op het gemeentehuis. Nee… Een Canal Parade in de Ronervaart of in de kanalen bij Veenhuizen zie ik nog niet gauw gebeuren…

Dat was het zo’n beetje met de agenda van de gemeente raad. Er stond nog wel een en ander op de agenda van de Raadscommissie… twee punten vergden reacties in twee termijnen. Zo werd het vlot nog half elf… Het eerste punt ging over het verduurzamen van Maatschappelijke gebouwen. Nu valt daar meer onder dan uit het voorstel bleek. Zo was er de nieuwe school in Een. Die ontbrak. Jan Wolf uit die plaats moest er aan te pas komen, dat dit ook op de lijst kwam. Na aandringen uit de raad nam wethouder Reint-Jan Auwema ook Een op bij de instellingen, die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, bij het investeren in duurzaamheid van dergelijke gebouwen. Er is behoorlijk wat geld voor uitgetrokken, een aantal jaren geleden per aangenomen motie door PvdA en LGN samen. Over het algemeen, deden de fracties niet moeilijk over deze toezegging.

Het tweede punt kon ook op de nodige sympathie in de raad rekenen. Dat gaat veel geld kosten. Het ging over nadere uitwerking van het ambitieuze project Noordenveld op Fietse. Kortgeleden zagen we enthousiaste sportlui op mountainbikes een monstertocht van 200 km afleggen. Niet alleen een sterke prestatie. Ook stond Noordenveld via start en finish op de Brink in Roden, weer op de kaart. Toch zijn ook hier nogal wat vragen te stellen. Steun van het rijk, de provincie en particulieren is nog niet helemaal rond. Wethouder Reint-Jan Auwema (Gemeentebelangen) wist aardig met de vele vragen om te gaan. Hij kreeg veel complimenten. Een punt is die nieuwe crux… Moet de steun incidenteel zijn… of vijf jaar lang een permanent karakter krijgen. Reint-Jan is duidelijk. Dat moet. Hierin wordt hij krachtig ondersteunt door zijn partijgenoot Jan ten Hoor. “Raad… U moet ambitie tonen…!” Ook Baas (LGN) steunde hem nadrukkelijk hierin… Bij PvdA, GL, D66 en CDA hoorde ik huiver tegen deze ambitie. Wordt over 14 dagen vervolgd in de Raad!

Noordenveld komt uit de kast ten behoeve van de homofiele medemens. Uit de kast komen voor duurzame steun voor onze maatschappelijke gebouwen. Ook moeten we op de Fiets. Dat is Niet Niets!