Noordenveld: verkenning vrijwilligerswerk

Alssema 2014

REGIO – In Noordenveld zijn tussen de 35 en 45 procent van de inwoners actief bezig als vrijwilliger. Vaak in de sport en in de zorg, maar ook op vele andere terreinen. Deze mensen zijn, zonder dat ze dat bewust doen, bezig kleur te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning . ‘Vrijwillige inzet is belangrijk voor vrijwilligers zelf, voor verenigingen, voor de buurt, voor mensen die door vrijwilligers geholpen worden en voor de gemeenschap. Dat verdient ondersteuning die zo goed mogelijk aansluit bij de vrijwilliger en bij de behoefte van de lokale gemeenschap. Niet alleen om dit goede werk te ondersteunen, maar ook vanuit het besef dat vrijwilligers een bijdrage leveren aan de vele gemeentelijke beleidsdoelen is aandacht voor hun werk vanuit de gemeente belangrijk. Niet voor niets is in de Wmo vastgelegd dat het de plicht is van de gemeente om haar vrijwilligers te ondersteunen’, zegt wethouder Gerrit Alssema. ‘Om er achter te komen wat er lokaal speelt op het gebied van vrijwillige inzet en wat de ondersteuningsbehoefte is, zijn we bezig met een brede verkenning op dit terrein. We bespreken dit op verschillende locaties met verenigingen, vrijwilligers, professionals die met vrijwilligers te maken hebben en actieve buurt- en dorpsbewoners. We krijgen hiermee een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte, van vraagstukken die lokaal spelen en van de belemmeringen in regelgeving waar de gemeente mogelijk wat aan kan doen. Het doel is dat we een heldere visie ontwikkelen op onze rol en houding ten aanzien van vrijwillige inzet en ondersteuningsstructuur die hierbij past.’ De bezoeken op locatie hebben geen agenda. ‘De vrijwilligers moeten de ruimte krijgen om te vertellen wat ze doen. Waar ze tegenaan lopen en wat ze motiveert. Wee zijn al langs geweest bij onder andere Humanitas, Landgoed Mensinge, vrijwilligers van fietsevenementen, de Hoprank in Peize, inbrengwinkel De Cirkel, Stichting Beweegdorp Norg, het Rode Kruis, K38 en Bewoners Overleg Lampe’s Veentie. Stuk voor stuk prettige en nuttige gesprekken.’ Als vrijwilliger of organisatie ook in gesprek met de gemeente? Neem dan contact op met Leonie van Roekel: 14050.